Skip to main content

Uppsala universitet blir störst inom fortbildning – tar över efter nedlagda Krus

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 11:20 CEST

Från 1 juli 2013 tar Uppsala universitet över webbaserade fortbildningar för statsanställda från myndigheten Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten). Uppsala universitet blir därmed Sveriges största aktör inom fortbildning av offentliganställda.

Nu står det klart att Uppsala universitet tar över sex stora fortbildningar från den nu nedlagda myndigheten Krus. Detlef Clöwe, chef på Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning, gläds åt beskedet.

– För Uppsala universitet betyder det mycket. Vi blir härmed landets största leverantör av fortbildning för offentliganställda i Sverige och ser fram emot att axla det ansvaret. Hittills har fler än 13000 statsanställda tagit del av Krus utbildningar och de har varit en nyckelfaktor för att fortbilda anställda inom den offentliga sektorn.

I mars 2012 beslutade regeringen att Krus skulle läggas ner. Stabsmyndigheten hade under tre års ansvarat för statlig kompetensförsörjning men regeringen ansåg att finansieringsmodellen gjorde myndigheten för sårbar. Uppsala universitet erbjöd sig att ta över utbildningarna i juni 2012 och i dagarna skrivs avtalet under. Från och med den 1 juli 2013 ansvarar Uppsala universitet för utbildningarna: Att arbeta i staten, De sex värdegrundsprinciperna, Bemötande, Jämställdhet och genus, Lagligt och lämplig, Lagligt och lämpligt för dig som är chef.

Uppsala universitet kommer därmed årligen att fortbilda tusentals offentliganställda och blir Sveriges största aktör inom området. Detlef Clöwe menar att fortbildningarna fyller en viktig funktion som brobyggare mellan samhället och universitetet. 

– All fortbildning som vi bedriver skapar starkare band mellan universitetet och samhället. Organisationer får möjlighet att ta del av den senaste forskningen på universitetet och forskare får chansen att möta näringslivet och få nya uppslag till sin forskning. På så vis ger våra fortbildningar dubbel nytta. 

Fakta om Avdelningen för uppdragsutbildning 

Avdelningen för uppdragsutbildning är Uppsala universitets officiella samordnare av uppdragsutbildningar. Avdelningen har under snart trettio år bedrivit fortbildning av yrkesverksamma, både i Sverige och utomlands. Universitetet erbjuder ett brett utbud av öppna program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag. De flesta uppdragsgivarna återfinns inom offentlig sektor.

För mer information, kontakta Detlef Clöwe, chef vid Avdelningen för uppdragsutbildning, e-post: detlef.clowe@uadm.uu.se, tel: 018-471 18 52, 072-212 18 88.


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se