Skip to main content

Uppsala universitet i satsning på Europas energiexcellens

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:24 CET

Uppsala universitet får en nyckelroll när EU storsatsar strategiskt på tre europeiska institut för innovation och teknologi. Tillsammans med bland andra KTH, ABB och Vattenfall utgör man en av sex regioner i Europa som ska skapa det institut som ska fokusera på energi. Det handlar fullt utbyggt om en miljardsatsning, vilket gör det till den största satsningen någonsin.

-    Det här är oerhört glädjande, inte bara för oss i Uppsala och på KTH utan för Sverige som forskningsnation. Inget av lärosätena hade klarat att ta hem detta på egen hand. Detta är resultatet av målinriktad satsning på energiområdet och ett kreativt och konstruktivt samarbete med KTH, säger rektor Anders Hallberg.

-    Det är stort, en fantastiskt erkännande för Uppsala universitets excellens på det här området. De som inte redan jobbar på högsta nivå inom energiforskning och utbildning och med innovationer skulle aldrig platsa, säger Håkan Engqvist, vid institutionen för teknikvetenskap som varit med och skrivit ansökan och som även koordinerat det prestigefyllda uppdraget som Uppsala universitet fick 2007 att vara pilotprojekt inför EU:s satsning.

European Institutes of Innovation and Technology, EIT, ska bli modell för hur EU har tänkt att sig jobba i framtiden för att forskning, utbildning och innovationer ska leda till tillväxt och lösningar på stora utmaningar för samhället. De får därmed ett viktigt uppdrag att leda och stärka innovationsarbetet inom energiområdet i Europa.

- Det är verkligen en helt unik och oerhört spännande satsning på hela energikedjan från energikällor via lagring och nät ute till konsument, säger Håkan Engqvist.

Det ska ske via integrerade partnerskap mellan universitet, forskningsorganisationer och företag och är ett helt unikt sätt att arbeta. Tre av de områden, Knowledge Innovation Communities, KICs, man satsar på är nu klara – varav ett handlar om energi och där Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall tillsammans ingår som ett av sex konsortier som bildar detta institut, InnoEnergy. Alla energiformer ingår; bland annat vind, vatten, sol, kolkraft, och det handlar om att lösa energiproblemen för framtiden i stor skala.

Pengarna kommer framför allt att användas till att bygga upp organisationen och modellen för samarbete, men utbildning av doktorander och masterstudenter blir också centralt. Satsningen kommer att göra Uppsala universitet än mer attraktivt för studenter som är intresserade av energi och energiteknik.

-    Detta gör oss enormt attraktiva, både för studenter och forskningsfinansiärer. Forskningen och kompetensen har vi ju redan, men arbetssättet är nytt och det är det vi nu tillsammans ska jobba med, säger Håkan Engqvist.

Övriga samarbetspartners (colocalisation centres) i InnoEnergy är Karlsruhe, Krakow, Barcelona, Grenoble och Eindhoven.

Fakta:
EIT, European Institute of Technology, är en av EU:s viktigaste satsningar för att utveckla en ny form av samverkan mellan aktörer från olika EU-länder inom kunskapstriangeln - forskning, utbildning och innovation. Avsikten är att EIT´s ska stärka några av EU:s nyckelområden. Verksamheten är tänkt att bedrivas inom 6-8 s k KIC (knowledge and innovation communities) där EU:s bästa forskargrupper samverkar med andra ledande aktörer. De tre första beslutades på onsdagskvällen.

Mer information om Uppsala universitets del av samarbetet lämnas av Håkan Engqvist, tel: 018-471 71 30, mobil: 070-256 95 00, e-post: Hakan.Engqvist@angstrom.uu.se

Läs också på KTH:s hemsida.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.