Skip to main content

Uppsala universitet och AstraZeneca underlättar forskningssamarbete

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:45 CEST

Nytt ramavtal mellan AstraZeneca och Uppsala universitet möjliggör effektivare forskningssamarbeten.

En förutsättning för alla forskningssamarbeten är skrivna avtal mellan parterna. Avtalsskrivandet är många gånger en utdragen process som fördröjer starten av ett samarbete. Frågor som ansvars- och kostnadsfördelning måste varje gång avgöras innan projektet kan påbörjas.

För att undvika upprepade långdragna administrativa processer ingår nu AstraZeneca och Uppsala universitet ett ramavtal om framtida forskningssamarbeten.

Avtalet undertecknas av AstraZenecas globala forskningschef Jan Lundberg och Uppsala universitets rektor Anders Hallberg under måndagen.

Genom avtalet kommer banden mellan forskningsorganisationerna att stärkas och processen för etablering av nya samarbeten att underlättas. Avtalet innebär att gemensamma principer ska gälla för alla samarbeten mellan AstraZeneca Uppsala universitet. Avtalet löper tills vidare.

- Uppsala universitet är en viktig svensk forskningspartner för AstraZeneca, säger AstraZenecas globala forskningschef Jan Lundberg. Att ha kortare startsträcka från idé till projekt kommer att stärka banden oss emellan ytterligare.

- Genom avtalet underlättas samarbetet mellan AstraZeneca och Uppsala universitets forskare. Det är angeläget att medicinska och biotekniska landvinningar på kortast möjliga tid kommer patienter till godo, säger Anders Hallberg, rektor vid Uppsala universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Sverker Ljunghall
Vice President Science Relations, Global Discovery Research
AstraZeneca
Tel: 08-553 28 728
e-post: sverker.ljunghall@astrazeneca.com

Britt Skogseid
Vicerektor medicin och farmaci
Uppsala universitet
Tel: 018-611 37 68
e-post: britt.skogseid@medsci.uu.se