Skip to main content

Uppsala universitet summerar 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:27 CET

Uppsala universitet har aldrig haft fler studenter, antalet vetenskapliga publiceringar blir fler och samarbeten med regionala och internationella partners ökar. En summering av 2010 i universitetets årsredovisning visar en positiv utveckling.

Under 2010 hade Uppsala universitet 22 695 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 42 000 personer vilket är fler än någonsin tidigare.  Universitetet har tilldelats extra studieplatser under 2010 och 2011 som fördelades av regeringen av arbetsmarknadsskäl. 600 av dessa platser har fördelats till vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap som bland annat användes för en fördubbling av juristutbildningen och drygt 200 platser har använts till masterutbildningar inom teknik och naturvetenskap.

-    Vi gjorde en extra satsning av arbetsmarknadsskäl, och vi hoppas att vi får behålla platserna även på längre sikt, säger rektor Anders Hallberg.

Antalet helårsstudenter inom uppdragsutbildningen har ökat och det största uppdraget skedde inom ramen för Skolverkets satsning på Lärarlyftet. Andra stora uppdrag var masterutbildningar för statstjänstemän i Vietnam och chefsutbildningar för en rad myndigheter.

Forskningen har haft fortsatta framgångar. Uppsala universitet har ökat sin andel av beviljade medel från Vetenskapsrådet från 13 procent 2007 till 16 procent 2010. Även från Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond har medlen ökat. Däremot har bidragsintäkterna från EU minskat.

-    Där har vi gjort en satsning på förbättrat stöd i ansökningsprocessen, som är ganska omfattande, och det bör ge resultat de kommande åren, säger Anders Hallberg.

Antalet vetenskapliga publikationer har ökat med över 6 procent sedan 2008 och den positiva trend som syntes redan förra året ser alltså ut att befästas. Antalet doktorsexamina har ökat med 5 procent, efter några års minskning. Antalet anställda vid universitetet var i december 2010 ca 240 personer fler än samma månad föregående år och av dessa är merparten lärare/forskare.

Universitetets positiva resultat på 223 miljoner kronor beror framför allt på ökade forskningsanslag och ett ökat antal helårsstudenter. Även volymen oförbrukade forskningsbidrag har fortsatt öka, vilket ger universitetet goda förutsättningar för en fortsatt stark forskningsmiljö.

-    Vi fick tidigt upp ögonen för detta, så situationen ser bättre ut hos oss än på en del andra håll, och vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan.

Universitetet har även ökat sin samverkan, med internationella partners och med andra lärosäten. Man har också en omfattande samverkan med nationella och regionala aktörer – både inom näringsliv och inom kultursektorn.

För mer information, kontakta enhetschef Anna Wennergrund, tel: 018-471 18 11 eller ekonomidirektör Claes Falk, tel 018-471 18 13

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se