Skip to main content

Uppsala universitet vill ta täten för samverkan i Östersjöfrågor

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 15:36 CEST

Sammangåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland för med sig nya och unika möjligheter för samverkan i Östersjöfrågor. I ett öppet brev som överlämnades till Uppsala universitets rektor vid lördagens seminarium på Forum Östersjön framhåller även Gotlands landshövding hur Campus Gotland kan ta en ledande roll i forskning och undervisning i frågor som rör Östersjön.

Med Campus Gotland vill Uppsala universitet ta en tätposition i Östersjöfrågor. Även andra aktörer ser möjligheterna som ett samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland öppnar för. I ett brev till universitetets rektor Eva Åkesson uttrycker Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Allan Larsson, Forum Östersjön, förhoppningar om att tillsammans med Uppsala universitet åstadkomma en kraftsamling för forskning och undervisning om Östersjöfrågor på Campus Gotland. Brevet överlämnades vid lördagens seminarium på Forum Östersjön, där Eva Åkesson sitter med i den rådgivande kommittén.

- Det är roligt att det är så många som vill backa upp oss i vår satsning på samverkan kring frågor som rör Östersjön, säger Eva Åkesson.

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland samarbetar redan idag med andra lärosäten i Östersjöregionen. Genom sammangåendet skapas ännu bättre förutsättningar för samverkan runt frågor som rör Östersjön. Frågor kring regional- och hållbar utveckling är tänkbara utvecklingsområden för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

- Vi vill utveckla universitetets framtida campus på Gotland till ett nav för samverkan kring Östersjöfrågor, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, tel: 070-300 06 45
 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se