Skip to main content

Uppsala universitet vill utbilda fler

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:18 CET

I budgetunderlaget till regeringen, som konsistoriet behandlade idag, efterlyser Uppsala universitet satsningar inom både utbildning och forskning. Fler studieplatser är en av de saker som efterfrågas.

-   Uppsala universitet har en mycket positiv utveckling, med stora framgångar inom forskningen och en efterfrågan på våra utbildningar som är större än någonsin. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för kvalitet och internationalisering men vill slippa stänga dörren för så många duktiga studenter. Därför vill vi se en utbildningssatsning av regeringen, säger Eva Åkesson, rektor.

I det budgetunderlaget för 2014-2016 ger universitetet en prognos över den ekonomiska utvecklingen för de kommande tre åren. Sammantaget är Uppsala universitets utveckling starkt positiv genom de senaste årens tillskott till forskningen och utbildningen på forskarnivå. Samtidigt tvingas universitetet spara inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå på grund av regeringens omprioriteringar. Universitetet begär därför en ökning av utbildningsanslaget med totalt 240 miljoner kronor, för fler studieplatser och för kvalitetssatsningar.

Flera av regeringens satsningar i forsknings- och innovationspropositionen i höstas ligger i linje med universitetets egna forskningsstrategier. Det finns dock fortfarande angelägna områden där det behöver tas ett nationellt ansvar, anser universitetet. Framför allt gäller det flera för samhällsutvecklingen relevanta områden inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området samt infrastruktur för forskning och utbildning.

Universitetet betonar i budgetunderlaget också vikten av att regeringen agerar för att stödja den pågående internationaliseringen.

-   Det behövs framför allt korrigeringar i regelverk som nu motverkar internationaliseringsarbetet, och det behövs fler stipendier, säger Eva Åkesson.

Universitetet framhåller också behovet att säkerställa finansiering av viktiga internationella resurser som tidigare finansierats av Sida. Det gäller Uppsala konfliktdatabas, International Science Programme (ISP) och Swedesd – en verksamhet som övertas vid samgåendet med Campus Gotland.

För mer information, kontakta Eva Åkesson, tel: 018-471 33 10, efter kl 14.00 eller bitr. universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, tel: 018-471 13 75, 070-167 90 67, kerstin.jacobsson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se