Skip to main content

Uppsala universitets studenter får smaka på Oxford

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:20 CET

Kan kvaliteten förbättras inom grundutbildningen utan att det kostar mer pengar? I ett pilotprojekt ska Uppsala universitet med ett nytt kursupplägg, inspirerat av och i samarbete med University of Oxford, ta reda på svaret. Målet är en utvecklad arbetsmetod som kan användas av fler.

I sommar genomför Uppsala universitet, för första gången, en Oxfordkurs som riktar sig till alla grundutbildningsstudenter. Syftet är att utveckla en arbetsmetod för att höja kvaliteten på grundutbildningarna utan att det kostar extra pengar. Detta sker dels genom att kraven höjs och blir tydligare, dels genom att personlig feedback från läraren möjliggörs.

–    Vi vet att studenterna vill ha mer individuell tid med läraren. Nu skapar vi förutsättningar för att höja kvaliteten genom ett nytt kursupplägg där dialogen mellan lärare och student sätts i centrum, säger Christopher Lagerqvist, som är ansvarig lärare och fil.dr i ekonomisk historia.

Tanken är att höja kvaliteten genom fyra reformer: För det första sker examinationen uteslutande med hjälp av analytiska frågor. För det andra utökas litteraturmängden från 300–400 sidor i veckan till 700–900 sidor i veckan. För det tredje ställer läraren genomgående analytiska frågor under utbildningen och låter dessa vägleda studenternas inläsning av litteraturen. För det fjärde tillämpas så kallade ”tankekomponenter” och ”intellektuella principer” i samtliga undervisningssituationer.

–    Tiden med läraren kommer att öka, men samtidigt behöver studenten jobba hårdare. Varje student måste exempelvis i större utsträckning tillgodogöra sig litteraturen på egen hand. Undervisningen kommer att påminna om Oxfords sätt att ge ”one-to-one tutorials”, säger Christopher Lagerqvist.

Kursen ”Stormakt, stat och samhälle” genomförs veckorna 29–34 och ger 7,5 högskolepoäng. Satsningen sker inom ramen för the Oxford-Uppsala Programme, som är ett forsknings- och utbildningssamarbete mellan Uppsala universitet och University of Oxford.

För mer information, kontakta Christopher Lagerqvist, tel: 0702 77 90 63 eller christopher.lagerqvist@ekhist.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se