Skip to main content

Uppsalaforskare bakom uppmärksammad hälsosajt

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 15:43 CEST

Hälosajten PQL, som bland annat testats på Sveriges Radio, har visat sig ge tydlig effekt på hälsan. Behandling via Internet motverkade till exempel stressrelaterad minskning av DHEA, ett ’’antiåldrandehormon’’. PQL är resultatet av flera års forskning vid Uppsala universitet, och har nyligen i hård europeisk konkurrens vunnit hedersomnämnande i finalen i tävlingen ’’eHealth awards’’.

Senaste decenniet har stressrelaterade sjukdomar ökat markant. I en rapport utgiven av WHO (Global burden of disease) förutspås dessa problem dessutom öka under kommande decennierna. Stressrelaterade sjukdomar orsakar utöver mycket lidande även ekonomiska konsekvenser för individer, företag och samhälle.
Det finns idag ett stort utbud av hälsorelaterade tjänster på nätet, men kvalitetssäkring information och applikationer saknas ofta. PQL har som enda metod i världen lyckats ta fram mät- och åtgärdsprogram som leder förbättringar av stresshantering, sömn, koncentrationsförmåga, prestation och allmänt välbefinnande både biologiskt och psykologiskt. Det unika med forskningen bakom PQL är den vetenskapliga utvärderingen med både psykosociala, biologiska och produktionsmått.
Forskarna bakom metoden är professor Bengt Arnetz och doktoranden Dan Hasson, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. De började för några år sedan att intressera sig för vad som bevarar hälsan i tider av snabba förändringar och valde att följa olika grupper inom ledande internationella IT-företag och delar av Sveriges Radio och Television.
- De är båda branscher som är utsatta för stora förändringar och ofta jobbar i korta, snabba projekt, säger Bengt Arnetz.
En grupp fick använda PQL med återkoppling, medan en annan grupp även fick behandling via Internet, t ex konflikthantering eller stresshantering. I den senare såg man vid uppföljningen en tydlig effekt på såväl sömn och koncentrationsförmåga som på fysiologiska faktorer, t ex könshormon.
- Det visade sig också att DHEA, ett hormon som normalt sjunker med åldern, inte minskade i den grupp som fick behandling, berättar Bengt Arnetz.
PQL, som utvecklats med forskningsstöd av Alecta, används från i år som hälsofrämjande verktyg inom universitetet, ett beslut som togs av rektor. PQL-verktyget finns tillgängligt gratis på Internet, och finns även i en engelsk version. Det säljs också till företag.

Tävlingen ’’eHealth awards’’ anordnas av EU-kommissionen och vinnarna korades på Irland den 5-6 maj under konferensen ’’Empowering the citizens through tool and services’’. Tävlingen har som mål att främja goda förebilder inom EU:s medlemsländer samt blivande medlemmar och EFTA-länder. Den utgör en del i det erfarenhetsutbyte som pågår för att uppfylla Lissabonmålen att göra Europa till den mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010.

För mer information: Bengt Arnetz, professor i socialmedicin
Tel: 018-611 22 92, 0708-13 69 92 eller Bengt.Arnetz@pubcare.uu.se
Läs mer: http://www.e-europeawards.org samt http://www.pql.se