Skip to main content

Uppsalaforskare undersöker mobiltelefoners hälsoeffekter

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 14:59 CEST

En forskargrupp ledd av professor Bengt Arnetz vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet har fått 8.3 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om mobiltelefoners direkta hälsoeffekter.

Hälsorelaterade besvär som värmekänsla, huvudvärk, nästäppa, och koncentrationssvårigheter är några av de symptom som rapporterats som upplevda effekter vid mobiltelefonianvändning. Det finns också rapporter om effekter på hjärt- kärlfunktionen samt på sömn. Informationen har lett till allmän oro för att exponering av radiofrekventa fält (RF) inom frekvensområdet mobiltelefoni (GSM) kan utgöra en hälsorisk. Eftersom en ökad oro i sig kan leda till sämre hälsa är det viktigt att informationen bygger på forskningsresultat av biologiska effekter.
Bengt Arnetz forskargrupp kommer att studera eventuella direkta effekter av radiofrekventa fält inom frekvensområdet mobiltelefoni (GSM). Finns någon biologisk påverkan, och utgör denna isåfall en hälsorisk? Långtidseffekter studeras däremot inte, inte heller eventuella cancerrisker som studeras av andra forskare. Syftet är att fastslå om mobiltelefonianvändning under dagen leder till:
1. Självrapporterade besvär som huvudvärk, yrsel, hudirritation samt värmekänsla i huden.
2. Biologiska samband med de självrapporterade besvären (hudtemperatur, stressrelaterade hormoner i blod, mätningar avseende yrsel, andningsfrekvens, andnings- och hjärtfunktion samt blodtryck.
4. Prestation och trötthet.
5. Nattsömn efter exponering.

Själva designen ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en faktisk situation för mobiltelefonianvändare. I försöket ingår även att sova i sömnlaboratoriet.
Datainsamlingen påbörjas efter sommaren och projektet avslutas 2006. MMF, Mobile Manufacturer Forum, finansierar forskningen.
Kontaktperson: Bengt Arnetz, professor i socialmedicin, tel. 018-611 2292 , mobil. 0708-136992 eller e-post bengt.arnetz@pubcare.uu.se