Skip to main content

Uppsalastudent diskuterar hållbar utveckling i New York

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 15:35 CEST

- Vi unga går från ord till handling, det är vi som är gräsrötterna som utför makthavarnas ”floskler” om hållbar utvecklig. Därför ska vi ses som en resurs och inte som en börda. Det säger Karin Carlsten, student på institutionen för freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, som idag den 27 april åker till New York för att delta i diskussionerna i FN:s kommission för hållbar utveckling.

Karin Carlsten har valts ut av LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, för att delta som ungdomsrepresentant i den svenska regeringsdelegationen vid mötet i FN:s kommission för hållbar utveckling den 1-12 maj. Hon har erfarenhet av lobbying och opinionsbildning inom Centerpartiets ungdomsförbund och är aktiv i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, vilket troligen vägde tungt när hon valdes ut.
Nu åker hon till New York några dagar i förväg för att träffa de andra ungdomsrepresentanterna från andra länder för att komma fram till en gemensam agenda.
- På det sättet har vi större chans att få igenom våra önskemål, säger hon.
Själv tycker hon att det är viktigt att sätta upp fler konkreta, mätbara mål för hållbar utveckling. Bland annat vill hon se att kunskap om hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning från första årskurserna.
- I Sverige har vi trots allt kommit långt. Det finns det intentioner hos politikerna även om det i vissa fall ännu inte blivit så mycket av dem. Men vi måste få fler länder att haka på, säger hon.
Begreppet hållbar utveckling innehåller väldigt mycket, vilket gör det ganska svårt för vem som helst att verkligen förstå, tror hon. Det handlar om allt från jämställdhet till sopsortering. Men det innebär också att det är möjligt att arbeta med sådant man särskilt brinner för, som utbildningsfrågor, eller energifrågor som hamnat i samhällets fokus på sistone.
Karin Carlsten och de två andra ungdomar som kommer att delta i andra FN-möten i år har tillsammans öppnat en blogg (http://fndelegater06.blogspot.com/) för att kommunicera med ungdomar och andra med intresse för hållbar utveckling.

Skribent: Anneli Waara