Skip to main content

​Upsalite® hämmar bakterier utan penicillin

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 06:00 CET

Det mesoporösa materialet Upsalite® hindrar tillväxten av bakterien Staphylococcus epidermidis, som kan orsaka både akne och vårdrelaterade infektioner. Det visar en ny studie av Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften ACS Omega.

- Den bakteriostatiska effekten som nyligen har upptäckts är mycket intressant för många tillämpningar, inte minst eftersom det innebär att man kan hämma bakterietillväxten utan att använda penicillin, säger professor Maria Strømme, en av författarna bakom studien.

Studien visar att Upsalite® har en hämmande effekt på bakterietillväxten hos Staphylococcus epidermidis, som har fått mycket uppmärksamhet eftersom den kan orsaka vårdrelaterade infektioner och bli antibiotikaresistent. Den har även kopplats ihop med akne och med infektioner från intervaskulära implantat och i samband med komplikationer hos patienter som har proteser. De nya resultaten öppnar upp för utvecklingen av material som hämmar bakterietillväxten utan användning av antibiotika, till exempel för att användas på huden.

Porösa material är vanliga i naturen: trä, sten och benvävnad är alla exempel på sådana material. De senaste åren har forskare börjat intressera sig för dessa material, speciellt mesoporösa material där porerna är mellan 2 och 50 nanometer i diameter. Idag forskas det på dessa material för olika användningsområden som till exempel läkemedelsleverans, fuktadsorption och rengöring av avloppsvatten. I många fall är det viktigt att veta hur materialet beter sig i kontakt med olika biologiska miljöer, som med celler och bakterier.

Upsalite® är en mesoporös magnesiumkarbonat som tillverkades första gången 2013 av forskare vid Uppsala universitet. Material har tidigare visat sig växelverka gynnsamt med hudceller, och är ett lovande hjälpämne för svårlösliga läkemedel.

Ken Welch et al; Investigation of the Antibacterial Effect of Mesoporous Magnesium Carbonate, ACS Omega 2016 DOI: 10.1021/acsomega.6b00124

För mer information:

Sara Frykstrand forskare vid institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material. 

Maria Strømme professor vid institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se