Skip to main content

Våld, kön och kriminalitet tema när nytt Centrum för socialt arbete invigs

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2018 08:15 CEST

Den 17 oktober invigs det nya Centrum för socialt arbete, Cesar, som ingår i en satsning på utbildning och forskning i detta ämne vid Uppsala universitet. I samband med invigningen arrangeras ett vetenskapligt symposium på temat Våld, kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta, till vilket journalister är välkomna.

- Temat för symposiet är valt för att återspegla en av de forskningsinriktningar som kommer att finnas vid Cesar, men också för att ge en vetenskaplig belysning av samhällsfrågor som är högaktuella i debatten, säger Stefan Sjöström, ny lärostolsprofessor i socialt arbete.

Stor efterfrågan på ökad kunskap inom området socialt arbete gör universitetets satsning angelägen. Utöver en rad intressanta forskningsprojekt, kommer Cesar även att ansvara för forskarutbildning, socionomutbildning och en planerad masterutbildning i socialt arbete. Intresset från studenter är stort och det finns ett skriande behov av socionomer på arbetsmarknaden.

– Socionomer är centrala för att hantera sociala problem som uppstår i spåren av samhällsutvecklingen och det är ofta mångfacetterade situationer och problem som socionomer behöver ta sig an, säger Siv-Britt Björktomta, föreståndare för Cesar och lektor i socialt arbete.

Forskningens inriktning kommer att beröra flera viktiga områden relaterat till socialt arbete, såsom våld och kriminalitet, kommunikation och bemötande samt psykisk ohälsa. Områdena kommer att fortsätta utvecklas utifrån varje forskares intressen. Det finns ett uttalat mål att bredda verksamheten genom att samverka med andra och samarbete har redan etablerats med bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid, juridiska institutionen och närliggande högskolor med socionomutbildning (Gävle, Mälardalen).

Invigningen av rektor Eva Åkesson äger rum den 17 oktober, kl 11.45. Symposiet pågår hela dagen.

Läs mer: http://www.soc.uu.se/cesar/

För mer information och ev pressanmälan, kontakta Stefan Sjöström, professor i sociologi och föreståndare vid Cesar, tel: 076-832 29 40, stefan.sjoström@soc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se