Skip to main content

Vem bestämmer i kyrkan?

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:54 CET

Vem är det egentligen som bestämmer i kyrkan? Hur demokratisk ska kyrkan vara och på vilket sätt går det att motivera en demokratisk struktur i Svenska kyrkan? Det är några av de frågor som Göran Lundstedt diskuterat med svenska biskopar i arbetet med sin avhandling.


Svenska kyrkan är en organisation som successivt kommit att organiseras efter demokratiska principer. I förändringsarbetet har frågor om demokratins gränser diskuterats. Förhållandet mellan demokratin och kyrkans ämbete samt hur demokratin teologiskt kan motiveras har upptagit en stor del av diskussionen. Mycket uppmärksamhet har också kommit att riktas mot biskopsämbetet i Svenska kyrkan och då ofta utifrån en diskussion om, och i så fall hur, biskopsrollen kommit att förändras av de demokratiska och organisatoriska förändringarna.

Göran Lundstedt tar i sin avhandling biskopsrollen som utgångspunkt för en närmare analys av Svenska kyrkans demokratisering under 1900-talets senare del. Han har studerat biskopsrollen utifrån biskopsval, vigningsliturgi, episkopal struktur och hur biskoparna uppfattat sin egen roll under perioden. Avhandlingen visar hur demokratin kommit att förändra Svenska kyrkans organisation och också förändrat biskopsämbetet. Ett tydligt exempel är att biskoparna idag främst fungerar som inspiratörer och främjare av det kyrkliga arbetet. Den möjlighet som de tidigare hade – att ta ett reellt ansvarstagande för kyrkans lära och tillsyn av den kyrkliga verksamheten - är i dag begränsade, visar Göran Lundstedt.

För mer information, kontakta Göran Lundstedt, mobil: 070-57 43 982, eller
e-post: Goran.Lundstedt@teol.uu.seLäs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7284


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/vem.bestammer.id8F6.html

Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala