Skip to main content

Virus roll för typ 1-diabetes tydliggörs i unik studie

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 10:54 CET

Virus har ansetts vara en trolig yttre faktor som kan ha betydelse för
insjuknande i typ 1-diabetes. Asma Elshebani visar i sin avhandling för
första gången hur ett virus från en diabetespatient verkligen kan infektera
insulinproducerande celler och dessutom blockera utsöndringen av ett ämne
som stimulerar immunförsvaret. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala
universitet den 21 november.


Typ 1 diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler barn och ungdomar i
västvärlden. Orsakerna till sjukdomen är till stora delar ännu okänd. Det
är dock idag allmänt accepterat att de insulinproducerande cellerna
förstörs av kroppens T-celler genom en autoimmun reaktion, där ett visst
genetisk samband finns. Trots detta är det bara cirka 30 procent av
enäggstvillingar som utvecklar sjukdomen, vilket starkt indikerar att en
yttre faktor har stor betydelse för att sätta igång sjukdomsprocessen. En
sådan tänkbar yttre faktor är virusinfektioner, bland annat har man påvisat
att nyinsjuknade typ 1-diabetiker ofta haft en infektion innan
insjuknandet.

I denna studie har forskarna för första gången haft den unika möjligheten
att direkt studera effekten av sådana virusinfektioner i odlade
insulinproducerande celler från människa. De virusstammar som använts har
isolerats från diabetespatienter vid insjuknandet. I sin avhandling visar
Asma Elshebani att dessa virus förökade sig och att infektionen ledde till
nedsatt insulinsekretion när cellerna utsattes för hög glukoskoncentration.

Forskningsgruppen har tidigare visat att dessa infektioner leder till
sekretion av ämnet chemokin, IP-10, som drar till sig T-celler. Detsamma
gäller även för en annan chemokin, RANTES. Men Asma Elshebani visar att när
de insulinproducerande cellerna infekterades ledde det tvärtom till att
utsöndringen av RANTES minskade. Med tillsats av vitamin B3-analogen
Nicotinamid ökade däremot utsöndringen av RANTES - oavsett om cellerna var
infekterade eller inte. Samma substans visade sig också skydda cellerna
från celldöd.

Sammantaget visar avhandlingen att virus från Typ 1 diabetespatienter kan
infektera insulinproducerande celler från människa och att detta även
påverkar insulinsekretionen. Infektionen reducerar dessutom utsöndring av
det virushämmande ämnet RANTES, men med tillsats av en vitamin B3 analog
motverkas denna effekt.

För mer information, kontakta Asma Elshebani (engelska), tel: 018-611 90
17, 0704-30 57 85, e-post: Asma.Elshebani@kbh.uu.se eller handledaren Gun
Frisk, 018-611 59 21


Läs avhandling på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7208


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/virus.roll.id6E7.html