Skip to main content

Visst finns det jobb för humanister

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:15 CEST

Humanister behövs, det gäller bara att lära sig tala om vad man kan. Det är budskapet när studenter inom humaniora bjuds in till arbetsmarknadsdag i Engelska parken den 16 september.

Under arbetsmarknadsdagen uppmärksammas vikten av att läsa humaniora att uppmärksammas av en rad personer. Professor Karin Johannisson kommer att prata under rubriken "Humanioras kris? Knappast!" och författaren Roffen Engström om vikten av att man som humanist marknadsför sig själv och sina kunskaper.

Därefter blir det arbetsmarknadspresentationer, där journalister, utvärderare, arkivarier, och antropologer berättar om sin studieväg, och vägen till det yrke de har idag.

- Många studenter funderar kring vilken yrkesbana studierna leder till och tanken med dagen är att visa på de många möjligheter som finns. Det är första gången vi arrangerar en sådan här dag och förhoppningsvis blir det ett årligt återkommande evenemang.

Evenemanget, som arrangeras av historisk-filosofiska fakulteten i samarbete med enheten Studenter och Arbetsmarknad, riktar sig till studenter som läser humanistiska ämnen.

Tid och plats: Engelska parken, tisdagen den 16 september, kl. 13-17.
Föreläsningarna med Karin Johannisson och Roffen Engström äger rum i Ihre-salen, och arbetsmarknadspresentationerna äger rum i salarna 7-0042 och 2-K1028.

För mer information, kontakta Kristina Helgesson Kjellin, studierektor kulturantropologi, 018-471 22 87, eller kristina.helgesson@antro.uu.se