Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Europaperspektiv 2017: Tio ledande forskare om tillitens betydelse för EU

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 08:41 CET

Vid årets Europaperspektivseminarium ger tio ledande svenska forskare sin syn på hur de senaste årens kriser och utmaningar påverkar tilliten inom EU. Det europeiska integrationsprojektet handlar till syvende och sist om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner.

Ny avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 09:03 CET

Vilken laglig rätt har sjukvårdspersonal att vägra utföra sådan vård som man menar strider mot sin religion eller tro? Det har Kavot Zillén undersökt i sin avhandling i rättsvetenskap där hon analyserar skyddet för religionsfrihet i regeringsformen men även diskrimineringslagens och Europakonventionens bestämmelser om religiös diskriminering.

Konferens: Offentlighet och demokrati i en digital värld

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2014 10:45 CEST

Med de digitala möjligheter som präglar dagens samhälle finns ett stort behov att diskutera offentlighetens gränser. Vilken information bör vara tillgänglig i ett fungerande demokratiskt samhälle och vilken behöver regleras? Denna högaktuella fråga diskuteras under en internationell tvärvetenskaplig konferens den 18-19 september.

Medicinen, juridiken och debatten bakom könsbyten på barn

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2013 08:00 CEST

Forskaren Milton Diamond har i decennier varit en av de största kritikerna av könskorrigerande kirurgi på barn innan dessa är stora nog att ge sitt medgivande. I Sverige är könstillhörighetslagen under fortfarande under reform. Den 6 maj finns möjlighet att lyssna på och prata med Milton Diamond då han talar vid Uppsala Forum Lectures.