Skip to main content

Vakin beviljas projektpengar av Vinnova

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 11:46 CEST

Vakin har beviljats projektpengar av Vinnova för en förstudie inom området ”Virtuell VA-Kompetens i Norr”. Totalt har förstudien beviljats 388 800 kr. Målet med studien är att undersöka tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i Västerbotten.

Vakins projektledare, HR-Chef Ingrid Undén-Lindehell, är mycket glad över att Vinnova har beviljat projektmedel och säger:
– Att vi ges möjlighet och resurser att tillsammans med kompetens från telemedicins distansarbete, process- och tillverkningsindustrin att skapa framtidens arbetsätt är en spännande utmaning för oss.

– Vi har under de senaste 15 åren gått från kommunal förvaltning till processinriktat bolag. Nu tar vi steget in i att bli ett komptensbolag. Nu går vi från att förvalta arbetssätt till att utveckla olika metoder för att trygga vatten och avloppsverksamheten både i staden och på landsbygden, avslutar Ingrid Undén-Lindehell.

Vinnova skriver följande i beslutet att bevilja projektmedel till Vakin:

”Behovet bedöms som angeläget och ansatsen har potential att bidra till förnyelse och användning även utanför de deltagande organisationerna”

Projektet är ett samarbete mellan Vakin, Högskolan i Skövde – Institutionen för ingenjörsvetenskap och Västerbottens läns landsting, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.