Skip to main content

Nyrenoverade Västan k-märkt

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2012 10:10 CEST

Waxholmsbolagets klassiska fartyg m/s Västan som genomgick en omfattande renovering under året har nu blivit k-märkt. Det är Statens maritima museer som har beslutat om den kulturhistoriska märkningen. Västan byggdes år 1900 och är bolagets äldsta fartyg.

Den gamla trotjänaren Västan byggdes för passagerar- och godstrafik i Mälaren för 112 år sedan. Idag går hon i passagerartrafik varje sommar till bland annat Vaxholm och Grinda med utgångspunkt från Strömkajen. Västan är den äldsta av Waxholmsbolagets tre klassiska fartyg där ångfartygen Storskär och Norrskär också ingår. Efter att Statens maritima museer i augusti beslutat om kulturhistorisk märkning av Västan är nu alla tre k-märkta.

Kulturhistoriskt värdefull

Västan byggdes i en serie om sex snarlika ångfartyg mellan 1896-1904 i Motala Verkstad. Fartyget, som ursprungligen hette Nya Svartsjölandet, köptes av Waxholmsbolaget 1937 och motoriserades som många andra ångfartyg i början av 50-talet. Västan k-märks för sina teknikhistoriskt, samhällshistoriskt och socialhistoriskt intressanta egenskaper. Att Västan bevaras och än idag används för reguljär skärgårdstrafik gör att hon kulturhistoriskt sett är mycket värdefull menar Statens maritima museer.

Renoverad och livstidsförlängd

Nyligen genomgick Västan en omfattande renovering och upprustning. Det var efter ett beslut i Stockholms läns landsting 2010 om Västans bevarande som man satte igång med arbetet. Under 2011-2012 genomfördes många betydande förbättringar, bland annat utrustades fartyget med ett miljövänligt dieselelektriskt maskineri, nya vackra trädäck och till stor del nya skrovplåtar. Skrovformen med de eleganta linjerna är dock oförändrad sedan år 1900.

För mer information kontakta Gunnar Friberg på Waxholmsbolaget, 08-614 64 55.


Ta en bild på Västan

Sjöhistoriska museet har en fototävling, Wiki Loves Monuments, där alla Sveriges k-märkta fartyg ingår. Läs mer om tävlingen på www.sjohistoriska.se

Västan har slutat gå för säsongen och är åter i trafik till sommaren 2013.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.