Skip to main content

Waxholmsbolaget köper in nytt isgående fartyg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:11 CET

Illustration: SALTECH Consultants

Waxholmsbolagets nya isgående fartyg är byggt för att kunna gå i trafik året runt, oavsett väderlek. Det nya fartyget kommer att ha en hög komfort och uppfylla kraven på tillgänglighet. Sommaren 2018 driftsätts fartyget.

Den 6 februari undertecknade Waxholmsbolaget, som är en del av landstingets trafikförvaltning, ett avtal på det nya fartyget. Det estniska varvet Baltic Workboats AS kommer att utföra bygget.

– Att fartyget är isgående säkerställer att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får trafik året runt, säger Peter Kristiansson, affärsförvaltare på trafikförvaltningen.

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 resenärer en sommardag och cirka 1 500 resenärer en vinterdag. Fartyget kommer att trafikera norra skärgården via bryggorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söderäng och Solö. För att kunna gå till alla bryggor finns krav att klara ett begränsat djup på 2,5 meter.

Fartyget byggs enligt gällande riktlinjer för tillgänglighet. Under sommaren går det också att nyttja fartygets soldäck.

– Jag är stolt över att projektet lyckats uppfylla de viktiga miljö- och tillgänglighetskraven. Resenärerna kommer att få en bekväm och tillgänglig resa med alla väsentliga funktioner så som tillgänglighetsanpassade toaletter och kafeteria på huvuddäck, säger Anna Metzelius, projektledare på trafikförvaltningen.

Miljösmart teknik
För att begränsa miljöpåverkan kommer fartyget att vara försett med en dieselmotor som har katalytisk rening och partikelfilter. Styrningen av motorn sker elektriskt. Fartyget kan köra på förnybara drivmedel och kommer vid leveransen att vara förberett för hybriddrift. Det innebär att ett batteri kan komplettera fartygets dieselmotor. Av säkerhetsskäl kommer fartyget att förses med två axlar, vilket också möjliggör en god manöverförmåga.

Fakta
Kapacitet: 150 passagerare
Maxfart: 11 knop
Längd: 27 meter
Djupgående: 2,5 m

Frågor besvaras av trafikförvaltningens presstjänst, tfn 08-686 15 50.

Pressbilder
(Fri publicering i anslutning till artiklar om detta meddelande. Fotograf ska anges.)

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.