Skip to main content

Hjärt-Lungfonden väljer Westander

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:32 CEST

Hjärt-Lungfonden har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och opinionsbildning, framförallt i syfte att öka kännedomen om hjärt-kärlsjukdomar.

- Nu satsar vi ännu mer på pr som ett komplement till våra insamlingskampanjer. Vi vill ta en aktiv del i samhällsdebatten kring hjärt-kärlfrågor och därför passade Westanders profil oss, säger Ulrica Klettner, pressansvarig på Hjärt-Lungfonden.

I arbetsgruppen från Westander ingår Janna Sundewall, kundansvarig projektledare, och Johanna Look, pr-konsult. Arbetet består framförallt av att skapa publicitet som stärker Hjärt-Lungfondens varumärke och stöttar insamlingskampanjerna, men även av opinionsbildning för att lyfta frågorna kring hjärt-kärlsjukdomar i samhällsdebatten.

Mer än en miljon svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom, det motsvarar 12 procent av befolkningen. Hjärt-kärlsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Fler än fyra av tio svenskar dör i hjärt-kärlsjukdom och tusentals dör i förtid. Förebyggande arbete, mer resurser till vården och satsningar på forskning kan rädda tusentals liv och minska handikapp och lidande.

- Det känns väldigt meningsfullt att arbeta för att lyfta de viktiga frågorna kring hjärt-kärlsjukdom till en nationell angelägenhet, säger Janna Sundewall, kundansvarig på Westander.

Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till hjärt-, kärl- och lungforskningen samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden, som bekostar huvuddelen av den oberoende hjärt-lungforskningen i Sverige, delar varje år ut drygt 120 miljoner kronor till forskningen.

Westander har för närvarande 22 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Westander har tre år i rad blivit utsedd till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé, två år i rad till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och två år i rad till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.

För mer information, kontakta:

Janna Sundewall, projektledare på Westander, 08-464 96 57, 0733-10 10 07 eller janna.sundewall@westander.se

Ulrica Klettner, pressansvarig på Hjärt-Lungfonden, 08-566 242 34, 0708-54 42 34 eller
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se


Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG - vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET - vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET - vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING - vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns E.ON Sverige, Folksam, Michelin, Statoil, Stim, Svenskt Näringsliv, Taxi 020 och Återvinningsindustrierna.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy