Skip to main content

Ny Sifoundersökning: Tre av fyra vill tvinga lobbyfirmorna till öppenhet

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 09:52 CEST

74 procent av svenskarna tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 9 procent är emot förslaget, medan 17 procent inte har någon åsikt i frågan. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Budskapet till pr-branschen är att vi måste möjliggöra insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten. Samhällsengagemang och politisk påverkan är i grunden något positivt, men lobbying med dold uppdragsgivare är ett demokratiproblem, säger Patrik Westander, vd på Westander.

I en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO: 2012:1) behandlas frågan om politiker som byter sida och exempelvis blir pr-konsulter och lobbyister. I rapporten rekommenderas lobbyorganisationerna att ”tydligare redovisa vilka kunder och intressen de företräder”. Dessutom föreslås ”en generell möjlighet att utlösa en ettårig karantän för statsråd, statssekreterare och generaldirektörer”.

– Det viktiga är inte om det tar tio eller tolv månader innan en tidigare minister blir professionell lobbyist. Problemet är bristen på insyn och pr-branschens hemliga uppdragsgivare. Lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 3–5 juni 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, det vill säga konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

”Ja” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra förslag” (42 procent) och ”ganska bra förslag” (32 procent), ”Nej” svarade 9 procent, fördelade på ”ganska dåligt förslag” (6 procent) och ”mycket dåligt förslag” (3 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 17 procent.

Sifoundersökningen finns på www.westander.se

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55
patrik@westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Flygbussarna, Hjärt-Lungfonden, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svensk Vindenergi och Visma.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy