Skip to main content

Tre av fyra stöder förnyad prövning för gömda flyktingar

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:32 CET

74 procent av svenskarna tycker att det kommande riksdagsbeslutet om förnyad prövning för gömda flyktingar är bra. En klar majoritet är positiv till beslutet oberende av kön, ålder, sysselsättning, bostadsort, utbildning och partitillhörighet. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Riksdagen väntas den 9 november besluta om att alla flyktingar med avvisningsbeslut ska få en förnyad prövning och att särskild hänsyn ska tas till flyktingbarnen och deras familjer. 74 procent av svenskarna anser att det kommande beslutet är bra. Bara 19 procent är kritiska till beslutet, medan 6 procent inte har någon åsikt. Mest positiva är unga kvinnor (81 procent) och personer boende i norra Sverige (84 procent). I samtliga grupper anser en klar majoritet att beslutet är bra. Undersökningen visar att andelen som är positiv varierar mycket litet över blockgränserna. Andelen är 72 procent bland borgerliga väljare, 81 procent bland socialistiska väljare och 69 procent bland dem som inte uppgett några partisympatier. Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 10-27 oktober 2005. Följande fråga ställdes: ”Riksdagen väntas inom kort besluta att gömda flyktingbarn och deras familjer ska få en ny prövning. Tycker du att ett sådant riksdagsbeslut är bra eller dåligt?” ”Bra” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra beslut” (42 procent) och ”ganska bra beslut” (32 procent). ”Dåligt” svarade 19 procent, fördelade på ”ganska dåligt beslut” (11 procent) och ”mycket dåligt beslut” (8 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 6 procent. För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd Westander Publicitet & Påverkan, på 08-464 96 51, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Hela Sifoundersökningen finns på www.westander.se Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Apoteket, E.ON Sverige, Folksam, Handikappförbunden, Räddningsverket, Sida, SPI, Statoil och Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy