Skip to main content

Westanders vinst ökar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 13:15 CEST

Pr-byrån Westanders rörelseresultat uppgick till 2,2 miljoner kronor under andra kvartalet 2009, att jämföra med 2,0 miljoner under motsvarande period förra året. Företagets vinst har tidigare minskat tre kvartal i rad.

- Vi gör ett mycket starkt andra kvartal, i kronor räknat faktiskt det bästa vi någonsin gjort, säger pr-byrån Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt uppgick till 7,0 miljoner kronor under andra kvartalet, en minskning med fem procent från 7,4 miljoner under andra kvartalet förra året. Vinstmarginalen steg samtidigt till 32 procent. Företagets vinst har tidigare minskat tre kvartal i rad, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

- Det är för tidigt att prata om ett trendbrott efter ett enstaka kvartal. Men nog känns det som att en del av den ekonomiska krisens handlingsförlamning nu har släppt och ersatts av ökad framtidstro och snabba beslut, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 20 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten år 2000 och planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering av fler pr-konsulter.

- Vi har tidigare varit försiktiga med rekrytering på grund av konjunkturen. Men efter sommaren är planen att rekrytera åtminstone tre konsulter med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying, säger Patrik Westander.

För mer information, kontakta:
Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se


Westanders pr-handbok 2009 kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar via
pr-handboken@westander.se eller laddas ner från www.westander.se

Westander söker lobbyister/pr-konsulter. Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG - vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET - vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET - vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING - vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Folksam, Hjärt-Lungfonden, Michelin, Previa, Statoil, Stim, Taxi 020 och Återvinningsindustrierna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.