Skip to main content

Enligt uppdaterade internationella astmariktlinjer rekommenderas nu allergivaccination till patienter med husdammskvalsterutlöst astma

Nyhet   •   Mar 28, 2017 09:00 CEST

Hälften av patienterna med allergisk rinit orsakade av husdammskvalster har också astma.

Enligt de nyligen uppdaterade Internationella riktlinjerna för astmabehandling, GINA (Global INitiative for Asthma), är allergen immunterapi i tablettform nu rekommenderat som behandlingsalternativ till patienter med allergisk astma som utlösts av husdammskvalster. Rekommendationen baseras bland annat på en studie i vilken effekten av ALKs vaccinationstablett mot husdammskvalsterallergi, Acarizax, utvärderades hos 834 vuxna med kvalsterutlöst allergisk astma. Studieresultaten som publicerades i tidskriften JAMA visade bland annat att behandling med Acarizax medförde 34 procents minskad risk att drabbas av medelsvåra till svåra försämringsepisoder av astma (astmaexacerbationer), jämfört med placebo. Det är första gången som allergen immunterapi rekommenderas som behandlingsalternativ av GINA.

Allergisk rinit och allergisk astma är starkt kopplade till varandra. Hälften av patienterna med allergisk rinit orsakade av husdammskvalster har också astma.(1,2) Allergisk rinit beror på en inflammation i näsans slemhinnor som orsakas av en allergisk reaktion till protein i kvalstrens avföring. Kliande och rinnande ögon, nästäppa, nysningar och klåda i näsan är vanliga symtom. När de nedre luftvägarnas slemhinnor drabbas av liknande inflammation, kan allergisk astma uppstå. Inflammationen orsakar svullnad, slemproduktion och hyperreaktivitet, vilket gör de nedre luftvägarna känsliga för retning. 

Se publikationen i JAMA här

Se Global Initative for Asthma (GINA) 2017 års uppdaterade astmariktlinjer här

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Arvidsson, Medicinskt ansvarig ALK Nordics. e-post: parno@alk.net tele: +46 300 185 45


Referenser:

(1) Ten Brinke A et al. Eur respire J 2005;26:812-818

(2) Linneberg A et al. Allergy 2002;57:1048-1052