Skip to content
Senaste versionen av Blue Integrator sänker tröskeln för modern integration

News -

Senaste versionen av Blue Integrator sänker tröskeln för modern integration

Integrationsmotorn Blue Integrator erbjuder nu ännu högre prestanda och utökad funktionalitet. Bland uppgraderingarna märks bland annat en optimerad mappningsfunktion, förbättrad möjlighet att ansluta API:er samt utökade möjligheter att integrera med andra plattformar. För användarna innebär det tidsbesparingar och en flexibilitet som förenklar integrationsarbetet.

Blue Integrator möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Dynamics 365, Jeeves och Garp. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet.

– Med den senaste versionen vill vi fortsätta att erbjuda befintliga användare en integrationsmotor i framkant av utvecklingen. Samtidigt sänker vi tröskeln för nya användare ytterligare. Instegsnivån är låg och startsträckan från test till drift är kortare än någonsin. Dessutom erbjuder vi en 100 dagars fri testperiod för nya användare, säger Stefan Jörkander, vd på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

Bättre möjligheter att automatisera och effektivisera processer
Istället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid.

– Vi har exempel på kunder där 2 000 integrationer blivit 50. Det förenklar och effektiviserar givetvis arbetet en hel del. Blue Integrator kan användas i alla branscher men är särskilt intressant för företag inom tillverkande industri, e-handel, retail och logistik. Här ger Blue Integrator snabbt kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och helt nya möjligheter att möta framtida kundkrav och behov, avslutar Stefan Jörkander.

Kort om Blue Integrator version 4.0.1

  • Generell optimering av mappning ger bättre prestanda
  • Enklare att integrera med andra plattformar som t.ex. Amazon och Google
  • Snabbare laddning och hantering av komplexa scheman
  • Enklare att ansluta och använda API:er
  • Hanterar anslutning till SAP Connector
  • Förbättrade möjligheter att göra kundunika anpassningar

Befintliga kunder kan ladda ner den senaste versionen av Blue Integrator utan kostnad.

Läs mer om Blue Integrator här»
Ladda ner Blue Integrator Trial kostnadsfritt här»

 

Related links

Subjects

Categories

Contacts

Stefan Jörkander

Stefan Jörkander

Press contact CEO Connect Companies +46 729 648 015

Related content

Integration for the future

Blue Integrator is an integration engine which enables businesses globally to manage the complexities of new real-time information systems. In order to compete in the digital economy and cope with new market challenges, traditional businesses in industries such as logistics and manufacturing along with online focussed organizations use Blue Integrator to offer a cost-effective, efficient and flexible customer experience. This includes being able to provide access to information about prices, stock balances and delivery times in real-time, regardless of the time of day or the volume of web traffic.

By deploying Blue Integrator and establishing a cohesive flow of information, companies in all sectors can transform their business and gain access to a smart integration engine that can be used for any type of integration. The user only needs to register information once from the company's various platforms and subsystems; Blue Integrator then ensures that information is automatically kept up-to-date in, for example, logistics, warehouse and ERP systems. The solution can handle several hundred messages per second and is easily integrated into both internal and external IT systems.

Simplicity is at the core of the Blue Integrator offering, it is extremely easy to install and manage, enabling a large number of integrations including Dynamic 365 in Azure. Blue Integrator is owned by Connect Companies, a consultancy with over 20 years of integration experience, and is currently used by over 200 companies worldwide for increasing automation, simplifying operations and streamlining processes.

www.blueintegrator.com

Blue Integrator
Star Street 1
512 50 Svenljunga
Sweden