Skip to content

Tisková zpráva -

Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu. Pandémia ich zasiahla viac než vojna

BRATISLAVA, 29. 6. 2022 – Aspoň tak súdia Slováci na základe výskumu realizovaného v máji 2022, zadaného značkou Opavia. Zhoršenie medziľudských vzťahov v období pandémie v prieskume konštatovalo bezmála 64 % opýtaných, iba 11 % respondentov uviedlo opak. Za najväčšiu výzvu pre medziľudské vzťahy považujú respondenti práve pandémiu koronavírusu, ktorú, nie prekvapivo, nasleduje vojnový konflikt na Ukrajine. O to viac stúpa význam rôznych typov spoločenstiev, ktoré sa pre oslabené medziľudské väzby môžu stať aspoň čiastočným zdrojom opory. Na rozvoj miestnych komunít sa zameriava grantový program Živá komunita s Opaviou, v ktorom značka prostredníctvom grantov podporuje projekty zamerané na rodiny s deťmi, inklúziu a sociálne inovácie.

Opavia je jednou z najznámejších českých značiek, jej súčasné pôsobenie nadväzuje na tradíciu dlhšiu než 180 rokov. Po celý čas bola podpora rodinných vzťahov a pohody jedným zo základných pilierov jej filozofie. Preto, keď sme sa zamýšľali nad tým, čomu by sa mohla značka v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovať, stala sa podpora miestnych komunít a susedských vzťahov logickou voľbou. Vývoj súčasného sveta nás utvrdzuje v tom, že sme sa vydali správnou cestou a že pomoc cielime na zmysluplné miesto,“ vysvetľuje Jozef Tomečko, Brand Manager značky Opavia.

Opavia realizuje grantový program v spolupráci s Nadáciou Pontis. Zmyslom je finančne podporiť rozvoj komunít vo vybraných obciach. V minulom roku získalo podporu 5 projektov a v rámci tohtoročného grantového kola k nim pribudne ďalších 5. Grant tak poputuje napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v rámci projektu Zóna Ruka v ruke na festivale Paráda v Piešťanoch, do Denného centra ranej intervencie v Snine, ktoré sa venuje deťom z marginalizovaných rómskych komunít, a podporené bude tiež medzigeneračné prepájanie detí a seniorov v Gelnici.

Nadácia Pontis už takmer 25 rokov vytvára silné a zmysluplné spojenia a prináša pozitívnu zmenu v témach, ktorým sa venuje. V oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáha čoraz viac firiem a sme o radi, že Opavia sa tiež rozhodla pridať ruku k dielu. Využitím už existujúcej grantovej infraštruktúry nadácie podporíme 5 špecifických projektov v rôznych regiónoch Slovenska, a peniaze tak cielene poputujú presne tam, kde sa efektívne a čo najzmysluplnejšie využijú,“ hovorí Martina Čápová, programová manažérka Nadácie Pontis.

Skutočnosť, že sa vzťahy v období pandémie medzi ľuďmi zhoršujú, uviedlo v prieskume necelých 64 % opýtaných, v porovnaní s viac než 11 % tých, ktorí si myslia opak. Podobne hodnotili respondenti medziľudské vzťahy aj v práve aktuálnom období vojny na Ukrajine – odcudzenie či zhoršenie vzťahov vníma 54 % opýtaných, oproti 14 % s opačným názorom.

Najoptimistickejšie hodnotili vývoj medziľudských vzťahov v pandémii obyvatelia Košického kraja, kde sa k ich kladnému hodnoteniu prihlásilo 16 % respondentov, naopak, najpesimistickejšie hodnotenie dalo vzťahom 69 % obyvateľov Banskobystrického a Žilinského kraja. V období vojny na Ukrajine majú o vývoji medziľudských väzieb najlepšie mienky ľudia v Bratislavskom kraji, kde sa k ich zlepšeniu vyjadrilo 21 % opýtaných. Najskeptickejšie sa k vývoju vzťahov medzi ľuďmi počas vojny stavali respondenti zo Žilinského kraja, kde ich zhoršovanie zaznamenalo 61 % opýtaných.

Prieskum ďalej zisťoval, ktoré faktory Slováci považujú za kľúčové pre vznik miestnej komunity. Okrem spoločných záujmov, ktoré uviedlo 85 % opýtaných, sú to zároveň dobré vzťahy so susedmi, ktoré v budovaní komunity považuje za najvýznamnejšie 47 % respondentov.

Kľúčovým faktorom pri pestovaní kvalitných vzťahov so susedmi je pre Slovákov vzájomná ohľaduplnosť, avšak s rešpektom na súkromie susedov (56 %), ďalej spoločná starostlivosť o okolie
(41 %), vzájomná susedská výpomoc (39%) a nakoniec pravidelné susedské stretávanie (25 %).

O prieskume

Prieskum prebiehal v dňoch 17. 5. – 20. 5. 2022 za účasti 1012 respondentov vo veku 18 – 65 rokov. Bol realizovaný on-line formou použitia nástroja Instant Research od nezávislej výskumnej agentúry Ipsos.

Živá komunita s Opaviou

Projekt Živá komunita spustila Opavia, súčasť koncernu Mondelēz International, už vlani. V tomto roku projekt cieli predovšetkým na podporu komunít, ktoré rozvíjajú potenciál rodinných vzťahov. Hlavnou ideou spoločného projektu Živá komunita je tohto roku poukázanie na nutnosť starostlivosti o vzťahy medzi ľuďmi, ktoré predovšetkým počas posledných troch rokov prechádzajú náročnou výzvou. Partnerom projektu je na Slovensku Nadácia Pontis, ktorá prepája firemný, občiansky a verejný sektor v troch strategických témach, ktorými sú sociálne inovácie, filantropia a zodpovedné podnikanie. Paralelne so Slovenskom beží projekt aj v Česku, kde Opavia spolupracuje s Nadáciou Via.

Pre rozvoj komunitného života venovala Opavia v rámci projektu sponzorský dar vo výške 1 500 000korún Nadácii Via a 15 000 eur Nadácii Pontis.

Viac informácií nájdete na: https://www.opavia.info/ziva-komunita/

Témata

Značky


CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě. Zaměstnává 80 tisíc lidí a umožňuje spotřebitelům ve více než 150 zemích světa vychutnávat snacky správným způsobem. Mezi její nejznámější globální značky patří čokolády Milka, Cadbury a Toblerone, sušenky Oreo a LU a bonbóny a žvýkačky Halls a Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří také značky Opavia Zlaté, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky, Tatranky či TUC. V České republice a na Slovensku naše společnost působí od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

Kontakty pro média

Jiří Šebek

Jiří Šebek

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Czech Republic/ Slovakia/ Hungary +420 702 932 937
Peter Kertesz

Peter Kertesz

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Hungary +36 703 11 77 44

Mondelez Czech Republic, Mondelez Slovakia a Mondelez Hungária jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě.

Mondelēz International působí v České republice a na Slovensku od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami.