Skip to content

Tisková zpráva -

Mezilidské vztahy dostaly v předchozích dvou letech těžkou ránu. Pandemie je zasáhla více než válka

PRAHA, 29. 6. 2022– Alespoň tak soudí Češi na základě výzkumu realizovaného v květnu 2022, zadaného značkou Opavia. Zhoršení mezilidských vztahů v období pandemie v průzkumu konstatovalo 61 % dotázaných, pouze 11 % respondentů uvedlo opak. Za největší výzvu pro mezilidské vztahy považují respondenti právě pandemii koronaviru, kterou, ne překvapivě, následuje válečný konflikt na Ukrajině.
O to více stoupá význam různých typů společenství, která se pro oslabené mezilidské vazby můžou stát alespoň částečným zdrojem opory. Na rozvoj místních komunit se zaměřuje projekt Živá komunita
s Opavií, ve kterém značka formou grantů budování společensky prospěšných komunitních celků podporuje.

Opavia je jednou z nejznámějších českých značek, její současné působení navazuje na tradici delší než 180 let. Po celou dobu byla podpora rodinných vztahů a pohody jedním ze základních pilířů její filozofie. Proto když jsme se zamýšleli nad tím, čemu by se mohla značka v oblasti společenské odpovědnosti věnovat, stala se podpora místních komunit a sousedských vztahů logickou volbou. Vývoj současného světa nás utvrzuje, že jsme se vydali správnou cestou a cílíme pomoc do smysluplného místa,“ vysvětluje Jozef Tomečko, Brand Manažer značky Opavia.

Grantové projekty od Opavie jsou realizovány ve spolupráci s Nadací Via. Smyslem je finančně podpořit rozvoj komunit ve vybraných obcích. V loňském roce bylo takto podpořeno 13 projektů a v aktuálně probíhajícím grantovém řízení jich letos přibude dalších 15. V první fázi letošního ročníku tak grant z Opavie poputuje za skupinou maminek z Malého Března, které společnými silami postupně vylepšují cesty a odpočinková místa ve své obci, dále za spolkem rodičů z Beskyd, kteří se založením lesní školy rozhodli vzdělávat své děti v užším kontaktu s přírodou či za aktivním spolkem žen v nově vznikající čtvrti v Praze 9, který do přeměny svého sousedství k lepšímu aktivně zapojuje také děti.

Nadace Via pomáhá rozvíjet komunitní život v ČR již 25 let. V oblasti společenské odpovědnosti pomáhá řada firem, ale na spolupráci v projektu Živá komunita s Opavií oceňujeme, že značka pojala pomoc efektivním způsobem a využila již existující grantovou infrastrukturu nadace. Peníze takto cíleně doputují přesně tam, kde budou efektivně a co nejsmysluplněji využity,“ říká Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via.

Že se vztahy v období pandemie mezi lidmi zhoršují, uvedlo v průzkumu 61 % dotázaných, v porovnání s 11 % těch, kteří si myslí opak. Podobně hodnotili respondenti mezilidské vztahy i v právě aktuálním období války na Ukrajině – odcizení či zhoršení vztahů vnímá 45 % dotázaných, oproti 19 % s opačným názorem.

Nejoptimističtěji hodnotili vývoj mezilidských vztahů v pandemii obyvatelé Jihočeského a Olomouckého kraje, kde se k jejich kladnému hodnocení přihlásilo 15 %respondentů, naopak nejpesimističtější hodnocení dalo vztahům 69 %obyvatel kraje Vysočina. V období války na Ukrajině mají o vývoji mezilidských vazeb nejlepší mínění lidé z Prahy, kde se k jejich zlepšení vyjádřilo 27 % dotázaných. Nejskeptičtěji se k vývoji vztahů mezi lidmi za války stavěli respondenti z Olomouckého kraje, kde jejich zhoršování zaznamenalo 56 % dotázaných.

Průzkum dále zjišťoval, které faktory Češi považují za klíčové pro vznik místní komunity. Mimo společné zájmy, které uvedlo 78 % dotázaných, jsou to rovněž dobré vztahy se sousedy, jež v budování komunity považuje za nejvýznamnější 36 % respondentů.

Klíčovým faktorem v pěstování kvalitních vztahů se sousedy je pro Čechy vzájemná ohleduplnost, avšak s respektem k soukromí sousedů (59 %), dále vzájemná sousedská výpomoc (32 %), společná péče o okolí (27 %) a nakonec pravidelná sousedská setkávání (25 %).

O průzkumu

Průzkum probíhal ve dnech 27. 4. – 2. 5. 2022 za účasti 1050 respondentů ve věku 18 – 65 let. Byl realizován on-line formou pomocí nástroje Instant Research nezávislé výzkumné agentury Ipsos.

Živá komunita s Opavií

Projekt Živá komunita s Opavií, která je součástí koncernu Mondelēz International, se ve spolupráci s Nadací Via spustil již loni. V letošním roce projekt cílí především na podporu komunit, které rozvíjejí potenciál rodinných vztahů. Hlavní ideou společného projektu Živá komunita je letos poukázání na nutnost péče o vztahy mezi lidmi, které především během posledních tří let procházejí náročnou výzvou. Českým partnerem projektu je Nadace Via, která napomáhá rozvoji komunitního života v Česku skrze grantové programy. Podporuje spolky, které proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Paralelně s Českou republikou běží projekt také na Slovensku, kde Opaviapodporuje Nadaci Pontis.

Pro rozvoj komunitního života Opavia věnovala v rámci projektu letos a loni dar ve výši 1 milion 500 tisíc korun Nadaci Via a 15 tisíceuro Nadaci Pontis.

Více informací naleznete na: https://www.opavia.info/ziva-komunita/

O společnosti Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ), umožňuje lidem správně „snackovat“ ve více než 150 zemích světa. S čistými výnosy ve výši zhruba 29 miliard dolarů v roce 2021 se společnost MDLZ staví do pozice lídra v oblasti občerstvení s nabídkou ikonických globálních a lokálních značek, kterými jsou sušenky OREO, belVita a LU; čokolády Cadbury Dairy Milk, Milka a Toblerone; bonbony Sour Patch Kids a žvýkačky Trident. Akcie společnosti Mondelēz International jsou součástí indexů Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Sustainability Index. Pro více informací viz www.mondelezinternational.com nebo www.twitter.com/MDLZ.

Mondelēz International v České republice a na Slovensku

Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí společnosti Mondelēz International. Generální ředitelkou pro region ČR, Slovenska a Maďarska je Ivana Tůmová. Mezi výrobky, které společnost prodává na českém a slovenském trhu, patří sušenky a oplatky Opavia, BeBe Dobré ráno, Brumík a oplatky Fidorka, čokoláda Figaro, oplatky Kolonáda, Miňonky a Tatranky

nebo krekry TUC. Společnost působí v České republice a na Slovensku od roku 1992. V pěti výrobních závodech, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává na 2 800 osob. Obchodní zastoupení firmy zde prodává na 500 produktů pod 17 značkami.

Témata

Značky


CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě. Zaměstnává 80 tisíc lidí a umožňuje spotřebitelům ve více než 150 zemích světa vychutnávat snacky správným způsobem. Mezi její nejznámější globální značky patří čokolády Milka, Cadbury a Toblerone, sušenky Oreo a LU a bonbóny a žvýkačky Halls a Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří také značky Opavia Zlaté, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky, Tatranky či TUC. V České republice a na Slovensku naše společnost působí od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

Kontakty pro média

Jiří Šebek

Jiří Šebek

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Czech Republic/ Slovakia/ Hungary +420 702 932 937
Peter Kertesz

Peter Kertesz

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Hungary +36 703 11 77 44

Mondelez Czech Republic, Mondelez Slovakia a Mondelez Hungária jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě.

Mondelēz International působí v České republice a na Slovensku od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami.