Skip to content

Tisková zpráva -

Společnosti Mondelēz International se daří naplňovat strategické cíle udržitelnosti naplánované do roku 2020

 • Pokrok při naplňování cílů trvalé udržitelnosti naplánovaných do roku 2020 v oblasti snižování emisí CO2, spotřeby vody, objemu odpadu a množství obalových materiálů.
 • V dalších sedmi zemích zavedeny programy na podporu zdravého životního stylu, které poskytují osvětu v oblasti výživy, příležitost k aktivním hrám a přístup k čerstvým potravinám pro děti a jejich rodiny v ohrožených regionech.
 • Více než 12 % výnosů nyní pochází z jednotlivě balených produktů s kontrolovatelnou velikostí porce s energetickou hodnotou 200 kalorií či nižší. Společnost je tak na dobré cestě ke splnění 15% podílu v roce 2020.

25. září 2018 – Společnost Mondelēz International zveřejnila zprávu o naplňování svých strategických cílů udržitelnosti naplánovaných do roku 2020, kde uvádí významné pokroky v oblasti podpory trvale udržitelného zemědělství, omezování dopadu na životní prostředí a globálních programů zaměřených na zdravý životní styl a výživovou osvětu v ohrožených komunitách. Zpráva rovněž dokládá, jak jsou programy společnosti Mondelēz sladěny s cíli udržitelného rozvoje OSN naplánovanými do roku 2030 a jak podporují jejich naplňování.

„Mít pozitivní vliv na naši planetu a na komunity, s nimiž obchodujeme, je zásadní pro naši firemní identitu,“ uvádí Dirk Van de Put, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mondelēz International. „Dnes vyrábíme pochutiny udržitelnějším způsobem, s nižší spotřebou energie a vody a s nižším objemem odpadu. Zároveň získáváme hlavní suroviny tak, abychom omezovali odlesňování. Podporujeme zemědělce a investujeme do komunitních programů, které pomáhají zlepšit životní podmínky dětí a jejich rodin.“

Platforma Impact For Growth společnosti Mondelēz International staví na firemní tradici pozitivního vlivu ve čtyřech oblastech klíčových pro zajištění dobrých životních podmínek na světě, mezi něž patří udržitelný rozvoj, zdravé svačiny zařazované mezi jídly, partnerství s komunitami a bezpečnost. Jako hlavní pokroky za rok 2017 uvádí zpráva následující:

Udržitelnost

 • Snížení celkových emisí CO2 přivýrobě o 10 %.
 • Omezení spotřeby vody o 25 % v lokalitách, které trpí jejím největším nedostatkem.
 • Snížení spotřeby obalových materiálů o 53,5 tisíce metrických tun – dosaženo 80 % cíle naplánovaného pro rok 2020.
 • Další rozšíření programu Cocoa Life zaměřeného na podporu udržitelného pěstování kakaa, nyní zapojeno 120 500 pěstitelů (o 31 % více než v roce 2016) v 1085 komunitách (nárůst o 26 %).
 • Podpora ekologicky šetrných postupů při pěstování pšenice v Evropě prostřednictvím programu Harmony, dosaženo snížení spotřeby pesticidů o 20 %.
 • Navýšení závazku programu Harmony – do roku 2022 v EU zvýšit podíl udržitelně pěstované pšenice na 100 % spotřeby této obilniny.
 • Cíl pro využití palmového oleje RSPO (Kulatý stůl pro trvale udržitelnou produkci palmového oleje) ze 100 % nadále udržen, zpětně sledovatelný původ až k lisu u 96 % palmového oleje.
 • Dosaženo 15% podílu vajec z bezklecových chovů z celkové globální spotřeby, na dobré cestě k cílivyužívat od roku 2020 100 % vajec z bezklecových chovů v USA a Kanadě a od roku 2025 i ve zbytku světa.

Zdravé svačiny mezi jídly

 • Růst zdravých značek dvojnásobným tempem oprotizákladnímu portfoliu.
 • 12,8 % výnosů pochází z jednotlivě balených produktů s kontrolovatelnou velikostí porce a energetickou hodnotou 200 kalorií či méně, společnost je tak na dobré cestě ke splnění 15% podílu v roce 2020.
 • Celosvětové snížení obsahu soli o 1,4 % v celém portfoliu pochutin a o 2 % u sušenek Oreo, snížení obsahu nasyceného tuku v jemném pečivu Barni (v ČR prodáván pod značkou Brumík) o 13 % a v krekrech Ritz a TUC o 2 %, resp. 3 % a celosvětové snížení obsahu cukru o 1 % v sušenkách belVita (v ČR prodávány pod značkou BeBe Dobré ráno) a o 5 % v čokoládách Green & Black’s.
 • Zdvojnásoben podíl celozrnné mouky v krekrech Club Social prodávaných v Latinské Americe.

Bezpečnost

 • Snížení počtu ohlašovaných pracovních úrazů o 33 % a celkové úrazovosti o 27 % u všech zaměstnanců.
 • 91 % externích výrobců a 98 % dodavatelů certifikováno dle normy FSSC 22000 (Certifikace systému bezpečnosti potravin), celosvětové uznávaného systému Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI).

Spolupráce s komunitami

 • Přes 45 milionů amerických dolarů vyčleněno na partnerství s komunitami zaměřené na podporu zdravého životního stylu, s dopadem na životy 1,5 milionu dětí v 18 zemích zvyšováním povědomí o správné výživě, poskytováním příležitostí k fyzické aktivitě a přístupem k čerstvému ovoci a zelenině. 

Témata


CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 165 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

Kontakty pro média

Jiří Šebek

Jiří Šebek

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Czech Republic/ Slovakia/ Hungary +420 702 932 937
Peter Kertesz

Peter Kertesz

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Hungary +36 703 11 77 44

Mondelez Czech Republic, Mondelez Slovakia a Mondelez Hungária jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě.

Mondelēz International působí v České republice a na Slovensku od roku 1992. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává okolo 500 produktů pod 16 značkami.