Skip to content
Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART
Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART

Press release -

AART skal forske i effekten af arkitektur

Som den første arkitektvirksomhed i Skandinavien etablerede AART i 2018 et effektteam dedikeret til at dokumentere arkitekturens sociale og økonomiske effekter. Nu går AART skridtet videre. Det sker i samarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet. For med et nyt erhvervs-ph.d.-projekt skal arkitektvirksomheden nu forske i effekten af arkitektur. Ambitionen er at besvare et af arkitekturens helt store spørgsmål, fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART.

”Vi kender alle sammenhængen mellem tid, hastighed og afstand. Men hvad er sammenhængen mellem arkitektur, livskvalitet og vækst? Det er et af de helt store spørgsmål i udviklingen af bygninger, som endnu mangler at blive belyst med veldokumenteret viden. Derfor har vi nu indledt et ambitiøst forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet om at gøre netop det,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART.

Forskningssamarbejdet er finansieret af AART og Innovationsfonden og funderet i et erhvervs-ph.d.-projekt med titlen ’Arkitektur som katalysator for social og samfundsøkonomisk værdiskabelse’. Projektet vil forløbe over tre år og har til formål at vurdere arkitektonisk kvalitet, ikke ud fra traditionelle, æstetiske parametre, men derimod ud fra arkitekturens potentiale til at skabe social og samfundsøkonomisk effekt. Med projektet vil AART særligt fokusere på, hvordan strategisk udvalgte, arkitektoniske virkemidler som for eksempel dagslys, disponering og materialevalg understøtter arkitekturens evne til at skabe effekt for både bygherrer, brugere og samfundet.

Vil stille arkitektbranchen stærkere
”Med forskningssamarbejdet ønsker vi at styrke vores rådgivning, så vi i dialogen med kunder og samarbejdspartnere kan vise de sociale og økonomiske konsekvenser af til- og fravalg af arkitektoniske virkemidler i udviklingen af en bygning. Vi ønsker på den måde at bygge bro mellem design og effekt med det klare sigte at rådgive vores kunder om, hvordan arkitekturen kan bidrage til at skabe størst mulig effekt for dem og det samfund, de er en del af,” fortæller Johanne Mose Entwistle, effektchef hos AART, og tilføjer:

”Samtidig ønsker vi at stille arkitektbranchen stærkere. Vi ønsker at vise arkitekturens betydning for at udvikle organisationer og samfund og på den måde give arkitekter stærkere kort på hånden i dialogen med bygherrer i forhold til at sikre en høj, arkitektonisk kvalitet, der skaber de ønskede effekter. Derfor bliver vores forskningsresultater fuldt tilgængelige for branchen.”

Som chef for AARTs effektteam vil Johanne Mose Entwistle være hovedvejleder i forskningssamarbejdet, hvor Eszter Sántha, vil udfylde rollen som erhvervs-ph.d.-studerende hos AART og Aalborg Universitet, Institut for arkitektur, design og medieteknologi. Derudover vil Marie Frier Hvejsel, lektor på Aalborg Universitets Institut for arkitektur, design og medieteknologi, også fungere som hovedvejleder, mens Jette Bredahl Jacobsen, professor på Københavns Universitets Institut for fødevare- og ressourceøkonomi, vil bistå som bi-vejleder.

Fakta om erhvervs-ph.d.-projekt
Titel: Arkitektur som katalysator for social og samfundsøkonomisk værdiskabelse
Periode: Erhvervs-ph.d.-projektet løber frem til 2023
Partnere: AART / Aalborg Universitet, Institut for arkitektur, design og medieteknologi / Københavns Universitet, Institut for fødevare- og ressourceøkonomi
Erhvervs-ph.d.-studerende: Eszter Sántha
Hovedvejleder: Johanne Mose Entwistle

Subjects

Categories


AART architects A/S er en af Danmarks førende arkitektvirksomheder med 150 ansatte på kontorer i Aarhus, København og Oslo. Herfra rådgiver virksomheden bygherrer i hele Skandinavien om at udvikle organisationer og samfund med arkitekturen som katalysator. Aktuelt er virksomheden engageret i udviklingen af mere end halvanden million kvadratmeter på tværs af skala og sektor – fra Norges kulturelle flagskib, Vikingtidsmuseet i Oslo, til Sveriges største gymnasium, Hedda Anderssongymnasiet i Lund, og Danmarks måske mest deleøkonomiske kontorbygning, Pakhusene i Aarhus.

Press contacts

Erica Bernsten Strange

Erica Bernsten Strange

Press contact Kommunikationsmedarbejder +4541728089
Rikke Nørgaard Zachariasen

Rikke Nørgaard Zachariasen

Press contact PR & Kommunikation 41963512

Related content

Udvikler organisationer og samfund med arkitekturen som katalysator

AART architects A/S er en af Skandinaviens førende, uafhængige arkitektvirksomheder med 180 ansatte på kontorer i Aarhus, København, Oslo og Stockholm. Herfra rådgiver virksomheden bygherrer i hele Skandinavien om at udvikle organisationer og samfund med arkitekturen som katalysator. Aktuelt er virksomheden engageret i udviklingen af mere end to millioner kvadratmeter på tværs af skala og sektor – fra Norges kulturelle flagskib, Vikingtidsmuseet i Oslo, til Sveriges største gymnasium, Hedda Anderssongymnasiet i Lund, og Danmarks nye koldkrigsmuseum, REGAN Vest, i Rold Skov.

AART architects A/S
Mariane Thomsens Gade 1c
8000 Aarhus
Danmark
Visit our other newsrooms