Gå til indhold
Dæksikkerhed – lidt frem og lidt tilbage

Pressemeddelelse -

Dæksikkerhed – lidt frem og lidt tilbage

På trods af den milde vinter med manglende is og sne, er det et overvejende positivt resultat, som Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningens repræsentanter kan melde ud med. Andelen af varebiler på vinterdæk er glædeligt denne gang gået lidt frem, hvorimod personbiler tilsvarende er gået lidt tilbage.

Hvor uge 4 i 2019 bød på snefald og en synlig påmindelse om, at det var allerhøjeste tid til at få vinterdæk på bilen, var uge 4 og 5 en hel del anderledes i år. Blæsende og regnfuldt vejr var det som ”dæktællerne” blev budt velkommen med over hele landet.

Tilbagegang på personbiler

”Den milde vinter og manglende sne har tilsyneladende fået en del bilister til at glemme omskiftningen mellem sommer- og vinterdæk, hvilket er en ærgerlig og en fejlagtig disposition”, udtaler Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed. ”Når vejene er våde og kolde og i en periode, hvor det hurtigt kan skifte om til nattefrost og et tyndt lag is på vejene, er vinterdæk stadig det sikreste valg. Blot fordi landskabet ikke er dækket af et hvidt snelag, er der ingen grund til at undlade vinterdæk på bilen. Og skal man ud af landet, så er det stadig et krav at sikre køretøjet hos vores omkringliggende naboer”, siger Volker Nitz.

100.000 varebiler stadig på sommerdæk, trods fremgang

Denne gang blev der også set på varebilerne, som sidst blev tjekket i 2016 og her var der trods alt godt nyt.

”Vi glæder os over, at andelen af varebiler på vinterdæk er steget i forhold til 2016-tællingen, men på trods af en stigning på 5 procent, så er der stadig plads til forbedring. Selv hvis vi tillægger andelen af varebiler på helårsdæk, kører stadig omkring 100.000 varebiler på sommerdæk i vinterhalvåret”, oplyser Volker Nitz, og fortsætter: "Det undrer os i høj grad, at så stor en andel af de professionelle gambler med sikkerheden. Det handler jo både om at sikre medarbejderens arbejdsplads, ansvaret overfor medtrafikanterne og sikre, at kunderne kan betjenes uden forsinkelser uanset set føret".

Spiller hasard med sikkerheden

Dæktællingens resultat bliver faktisk bekræftet af Blik- og Rørarbejderforbundet i en undersøgelse blandt medlemmerne i VVS- og skorstensfejerbranchen. 37 procent af respondenterne svarer i undersøgelsen, at de har undladt at sætte vinterdæk på deres servicebil. I et interview til ”Installatør.dk” undrer forbundssekretær Søren Schytte sig over undersøgelsens resultat og udtalte: ”Det tal er alarmerende højt og giver anledning til højlydt forundring. De ansatte i VVS- og skorstensfejerbranchen bruger ofte mange timer bag rattet hver eneste dag, så det er at spille hasard med deres sikkerhed, når man ikke prioriterer vinterdæk på servicebilerne”.

Søren Schytte understreger endvidere: ”Som både VVS’er og skorstensfejer oplever man ofte at skulle udføre sit arbejde, selvom vejene er både sne- og isglatte. Arbejdsdagen starter jo ofte på tidspunkter, hvor vejene endnu ikke er ryddet. Og det gør det kun endnu vigtigere at have nogle gode vinterdæk på servicebilen”.

…………………………………………………………………………………………

Fakta om dæktælling i januar 2020

Personbiler med vinterdæk: 80 % = ca. 2.076.000 biler

Personbiler med helårsdæk: 5 % = ca. 130.000 biler.

Personbiler med sommerdæk: 15 % = ca. 390.000 biler.

Varebiler med vinterdæk: 63 % = ca. 244.000 biler

Varebiler med helårsdæk: 13 % = ca. 52.000 biler.

Varebiler med sommerdæk: 24 % = ca. 95.000 biler.

………………………………………………………………………………………

Related links

Emner

Kategorier


Denne pressemeddelelse er udsendt på vegne af Rådet for Større Dæksikkerhed.

Rådet for Større Dæksikkerhed blev etableret i 1991 med det formål, at udbrede og højne forbrugernes samt offentlige instansers kendskab til dæk og de dermed forbundne sikkerhedsaspekter på en almennyttig og mærkeneutral basis.
Det er endvidere målet at udbrede kendskabet til bestemmelser og lovgivning for herigennem at medvirke til større trafiksikkerhed.

Rådet består af repræsentanter fra FDM, Teknologisk Institut, Dækimportørforeningen, Dæk Specialisternes Landsforening og Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk.

Kontakt

Volker Nitz

Volker Nitz

Pressekontakt Direktør 40 54 68 50

Velkommen til Dækbranchen Danmark!

Dækbranchen Danmark er interesseorganisation for hele dækbranchen i Danmark. Her samles Dæk Specialisternes Landsforening , Dækimportørforeningen og Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i en stærk brancheorganisation.
Neutral og forbrugervenlig oplysninger til trafikanterne sker via Rådet for Større Dæksikkerhed.
Dækmagasinet som udgives af Dækbranchen Danmark er landets eneste brancheblad som fokuserer på alt hvad der har med dæk at gøre.