Gå til indhold
Nyt magasin med klar opfordring til politikerne

Nyhed -

Nyt magasin med klar opfordring til politikerne

Læs Dansk Fjernvarmes magasin, der denne gang stiller skarpt på fjernvarmekundernes betaling til elsystemet, geotermiens potentiale og mulige gennembrud, varmepumper, tilslutningspligt og meget mere.

Opfordring til politikerne: Der er brug for en fair fordeling af omkostningerne
Flere af kraftvarmeværkernes omkostninger væltes over på fjernvarmeforbrugerne. Det er sket i takt med, at elprisen er faldet, der er kommet mere fluktuerende vedvarende energi i elsystemet, og elproduktionstilskuddet ophører. Når indtægten på elsiden alene er tilskud og salg af el til markedspris, er der ikke andre end selskabets varmekunder til at dække tabet.

Det er ikke fair, mener Dansk Fjernvarme., Derfor efterlyser brancheforeningen en ny løsning, der kan sikre, at det ikke bliver fjernvarmeforbrugerne, der betaler for elforsyningssikkerhed.

Geotermi
I Aarhus har Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding netop indgået aftale om udnyttelse af overskudsvarme. Mange ser dette som et muligt gennembrud for geotermien i Danmark. Men hvor stort er potentialet for geotermi i Danmark? Det har Lars Henrik Nielsen, chef for strategisk afdeling i GEUS undersøgt, og vi bringer interview med henholdsvis Farum Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme, der begge har aktier i udbredelsen af geotermi.

I Thisted har de mere end 35 års erfaring med udnyttelse af geotermi. Det kan du læse mere om i magasinet, ligesom Dansk Fjernvarme forklarer baggrunden for, at organisationen har samlet geotermisektoren i en ny arbejdsgruppe.

Læs hele magasinet her (pdf)

Store varmepumper i Brande klipper 10% af ventet prisstigning
I Brande er fjernvarmeselskabet i fuld gang med at opføre to store varmepumper, der tilsammen kan levere op til 8 MW varme. Plan A for selskabet var at udnytte overskudsvarme fra den lokale kartoffelmelsfabrik. Men på grund af høje afgifter, lod det sig ikke gøre.

I stedet vil varmepumperne køre på luft, hvilket godt nok er en anelse dyrere, men som overholder myndighedernes krav om god samfundsøkonomi. En del af baggrunden for at investere i de nye varmepumper er bortfaldet af elproduktionstilskuddet, grundbeløbet, som gør, at selskabet mister omkring 4,3 mio. kr. Det svarer til, at hver enkelt varmekundes regning bliver cirka 4.000 kr. højere. De nye varmepumper kan trække omkring 400 kr. fra prisstigningen. Læs hele reportagen fra Brande og se de gode billeder.

Derudover kan du læse et interview med borgmester i Herning, Lars Krarup og borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard, der har været forbi Christiansborg for at dele deres indsigt i konsekvenserne af at ophæve forbrugerbindingerne og dermed fratage kommunerne et vigtigt planlægningsredskab.

Og du kan læse om hovedstadsområdets første store elkedel, der har sendt et par store gaskedler på pension og har bragt hovedstadsområdet et markant skridt tættere på visionen om at blive CO2-neutral.

Emner

Tags

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark