Gå til indhold
Dansk Fjernvarme efterlyser ambitioner om udnyttelse af overskudsvarme

Pressemeddelelse -

Dansk Fjernvarme efterlyser ambitioner om udnyttelse af overskudsvarme

Dansk Fjernvarme glæder sig over, at der lægges op til en kraftig sanering af de mange og komplekse regler om overskudsvarme, men havde gerne set højere ambitioner for udnyttelsen af overskudsvarme.

 Regeringen har netop offentliggjort den længe ventede afgiftsanalyse om udnyttelse af overskudsvarme, hvori regeringen fremlægger en række anbefalinger til ændring af den komplekse lovgivning på området.

- Det er glædeligt, for det er et meget komplekst område, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Trods mange politiske løfter og meget bred politisk enighed om at gøre det økonomisk rentabelt at investere i varmepumper, der kan sikre udnyttelse af overskudsvarmen, så er det meget begrænset med forslag til nye initiativer, der kan sikre udnyttelse af overskudsvarmen.

- Når industrien skal af med deres overskudsvarme i dag, så er det for de flestes vedkommende langt billigere bare at åbne vinduet og lade varmen flyve ud. Det er ikke en særlig effektiv måde at udnytte ressourcerne på, fastslår Kim Behnke.

Broen mellem el og varme er en varmepumpe
Dansk Fjernvarme havde gerne set flere konkrete forslag til bedre udnyttelse af overskudsvarmen i den netop offentliggjorte analyse. Men foreningen har også forståelse for, at der i den kommende rapport, der blandt andet handler om elvarmeafgiften, vil blive præsenteret yderligere forslag.

- Det næste store skridt i udviklingen af et sammenhængende energisystem er, at vi i varmesektoren bliver i stand til at udnytte den stigende mængde el fra vindmøllerne. Det vil vi kunne gøre ved at investere i varmepumper, der kan hæve temperaturen i overskudsvarmen fra industrien og sende den ud i stuerne, siger Kim Behnke.

Afgifterne bør lempes
Ifølge rapporten vil en sænkelse af elafgiften netop kunne bringe omkostningerne ned, så det bliver rentabelt at udnytte overskudsvarmen.

- Broen mellem el- og varmesektoren ligger i varmepumperne. Vi vil derfor anbefale, at man rent politisk overvejer om ikke netop afgiftsniveauet kan justeres, så det bliver muligt, lyder opfordringen fra Kim Behnke.

Rapporten fastslår, at i 2022, når den samlede PSO er udfaset, forventes der at være grundlag for udnyttelse af i alt 6,5 PJ overskudsvarme, mod de 5 PJ, der udnyttes i dag. Rapporten identificerer et samlet potentiale af overskudsvarme på 12,5 PJ. Den samlede varmeproduktion i Danmark er på ca. 120 PJ.

For mere information, kontakt Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme, tlf. +45 2495 4640 el. kib@danskfjernvarme.dk

Related links

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark