Gå til indhold
Dansk Fjernvarme opruster med samling af de store varmeproducenter

Pressemeddelelse -

Dansk Fjernvarme opruster med samling af de store varmeproducenter

De store varmeproducenter i Danmark styrker interessevaretagelsen i Dansk Fjernvarme for at kunne levere på den omfattende opgave med at sikre grøn omstilling, udviklingen af fremtidens energisystem og teknologiske løsninger.

Landets største varmeproducenter går nu sammen i et nyt Producentforum i Dansk Fjernvarme. Med oprettelsen af det nye forum har Dansk Fjernvarme samlet interesserne for alle fjernvarmeselskaber og fjernvarmeproducenter i samme interesseorganisation.

Initiativtagerne er syv af de største fjernvarmeproducenter i Danmark, nemlig HOFOR, AffaldVarme Aarhus, Fjernvarme Fyn, Aalborg Forsyning, Verdo, Energnist og Norfors. Udvidelsen af Dansk Fjernvarme skyldes blandt andet udviklingen i energisektoren, hvor de historisk vigtige kraftværker, der primært producerede el, i dag har en helt anden rolle.

- Fjernvarmens rolle i energisystemet har ændret sig drastisk i de senere år. Historisk har fjernvarmen været biproduktet ved elproduktion, hvor der har været en gensidig afhængighed mellem elproduktion og fjernvarmeproduktion. Med fremtidens energisystem bliver fjernvarmeselskaberne i højere grad elforbrugere og skal balancere et fluktuerende elnet med mere vind og mere solenergi. Dermed bliver fjernvarmenettet helt afgørende for en succesfuld sektorintegration mellem energisystemerne. Men det kræver, at rammebetingelserne og den økonomiske regulering af fjernvarmeselskaberne tilpasses denne nye virkelighed, og at fjernvarmen som system får den nødvendige opbakning af myndighederne og politikerne, siger Dansk Fjernvarmes formand, Jesper Frost Rasmussen, der fortsætter:

- De største byer i Danmark står over for en stor udfordring med at omstille de eksisterende termiske kraftværker til nye multiproduktionsanlæg, der sikrer, at vi kan anvende stigende mængder vindmøllestrøm og kan udnytte energien optimalt. Det betyder, at vi sammen med elsektoren skal sikre en fornuftig sektorintegration, hvor fjernvarmen med varmepumper og elkedler kan balancere stigende mængder vindmøllestrøm i elnettet og på den lange bane kan nyttiggøre den energi, der findes i nye teknologier som geotermi, CO2-fangst og Power-to-X. Vi vil derfor med dette initiativ række hånden ud til både elsektoren og andre vigtige spillere i industri, transport og landbrug for at få dette til at lykkes.

- Skal vi lykkes, kræver det, at varmesektoren taler med én klar stemme overfor politikere og myndigheder, og det er grunden til, at vi nu samler interesserne i en og samme brancheforening. Jeg er derfor glad for opbakningen til Dansk Fjernvarme fra landets store varmeproducenter i både fjernvarmen og affaldskraftvarmen.

Dansk Fjernvarmes formand regner med, at det nyetablerede forum for store fjernvarmeproducenter får tilgang af yderligere 5-10 selskaber, herunder både kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg.

Sektorens samfundsbidrag forpligter
De store varmeproducenter leverer den væsentligste del af varmen til de i alt 1,8 mio. boliger, der i dag er opvarmet med fjernvarme i Danmark. Foruden at udgøre en helt central del af fjernvarmen som en bærende infrastruktur i vores samfund, er de også sammen med resten af branchen helt afgørende for, at Danmark når i mål med landets klimaambitioner. Fjernvarmen har således et stort potentiale i den grønne omstilling, og fjernvarmesektoren kan således alene levere ca. halvdelen af 70%-reduktionsmålet i samarbejde med bl.a. industrien.

- I 2030 skal fjernvarmen være produceret på 100 procent grøn energi. Samtidig skal vi have udfaset de cirka 500.000 sorte olie- og naturgasfyr, hvoraf en stor del af de nuværende naturgasområder skal konverteres til kollektiv fjernvarme. Det er vores vision, og den er vi og vores medlemmer i fuld gang med at realisere. Vi kan ikke gøre det alene, men har i høj grad brug for opbakning fra både boligejerne, industrien og ikke mindst politikerne, der skal sikre, at vi får de nødvendige investeringsbetingelser til at kunne gøre de grønne drømme til virkelighed, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Det er en kæmpe og enormt spændende opgave. Men det forpligter også, når man leverer det samfundsbidrag, som vores medlemmer gør. Jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden er grøn. Også for vores medlemmer og vores nye Producentforum, der sikrer, at politikere og myndigheder nu får lettere ved at navigere blandt de forskellige interesser, når det alene er Dansk Fjernvarme, der repræsenterer fjernvarmesektoren.

Emner

Kategorier


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets cirka 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,7 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark