Pressemeddelelse -

Gaskunder vælger grøn fjernvarme

Ny undersøgelse viser, at gaskunder med adgang til fjernvarme ønsker at skifte gasfyret ud med den grønne fjernvarme. Undersøgelsen glæder Dansk Fjernvarme, der ønsker at få sat tempo på udskiftningen af de fossile brændsler.

I en stor undersøgelse har statens gasdistributionsselskab, Evida, spurgt i alt 25.009 af deres kunder om deres holdning til boligopvarmning. Godt to ud af tre af gaskunder, som forventer at udskifte gasfyret inden for to år, og som har adgang til fjernvarme, forventer at skifte til fjernvarme. 64 procent svarer således, at de vil på fjernvarmen.

Tilsvarende er det 44% af disse nuværende gaskunder, der planlægger at udskifte senere efter de kommende to år, som svarer, at de til den tid vil have fjernvarme.

Undersøgelsen glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der ligeledes ser et stort potentiale i skiftet fra gasfyr til grøn fjernvarme.

- Vi oplever i øjeblikket en enorm appetit hos både forbrugerne og hos fjernvarmeselskaberne med at konvertere boliger fra de fossile brændsler til den grønne fjernvarme. Det er især udsigten til at få adgang til en billig, grøn og ikke mindst komfortvenlig opvarmning, som danskerne ønsker adgang til, siger Nicolai Kipp, der er chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Undersøgelsen bekræfter, at der er mange boligejere, der ikke er klar over, om de har eller får adgang til fjernvarmen og derfor endnu ikke har taget stilling til, om den grønne fjernvarme skal være deres næste valg. Men af dem, der ved det, svarer langt størstedelen således, at det netop er deres foretrukne valg.

Derfor har Dansk Fjernvarme også lanceret en kampagne, der skal udbrede kendskabet til fjernvarme, så vi som samfund hurtigt kommer i mål med den grønne omstilling af boligopvarmningen.

- I 2030 vil fjernvarmen være 100 procent grøn, og fjernvarme er fremtidens grønne varme. Men des hurtigere vi får flyttet boligerne med fossil opvarmning over på fjernvarmen, des hurtigere når vi i mål med den grønne omstilling. For mange boligejere er denne omstilling en stor beslutning, og vi sætter derfor pris på, at regeringen og Folketinget er opsatte på at give omstillingen et økonomisk skub, så vi kan få sat tempoet i vejret, lyder det fra Nicolai Kipp, der fortsætter:

- Desværre oplever vi, at der i øjeblikket sker en oversubsidiering af de små varmepumper, hvilket skævvrider konkurrencen mellem teknologierne. I fjernvarmen er vi klar på at tage konkurrencen op og påtage os arbejdet med at få udfaset olie- og gasfyrene. Vi håber derfor, at regeringen og Folketinget som minimum vil ligestille størrelsen på de tilskud, der gives ved køb af en grøn varmekilde, og helst indretter fordelingen af tilskud efter boligejernes egne ønsker om fremtidig varmekilde, hvilket er fjernvarme, som Evida's undersøgelse også peger på.

Stor opgave venter kommuner og fjernvarmeselskaber
Ifølge Dansk Fjernvarme er det ikke urealistisk, at flere end 250.000 gaskunder i fremtiden skal have grøn fjernvarme.

- Vi er klar og vores medlemmer, de mange fjernvarmeselskaber over hele landet, er klar til at levere vores store bidrag til den grønne omstilling. Med Evida's rapport i hånden har gaskunderne sendt et tydeligt signal om, at de også er klar til at tage imod den grønne fjernvarme. Der er derfor ingen tvivl om, at kommuner og fjernvarmeselskaber har en stor opgave foran sig med at sikre en fornuftig varmeplanlægning lokalt, så vi kan udbygge med fjernvarme, der hvor det giver mening og samtidig få sikret de mindre varmepumper, hvor det giver mening, primært i de tyndtbefolkede landdistrikter, siger Nicolai Kipp.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • energi
  • naturgas
  • fjernvarme
  • forsyning
  • varmepumper
  • evida
  • privatøkonomi
  • dansk fjernvarme
  • grøn omstilling

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Kontakt

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale