Gå til indhold
Foto: Energistyrelsen
Foto: Energistyrelsen

Nyhed -

Støtteordning til afskrevne biomasseværker er sat i kraft

Folketinget vedtog i december 2018 en ny driftsstøtteordning til elektricitet produceret ved anvendelse af biomasse. Ordningen har siden vedtagelsen afventet EU-Kommissionens godkendelse. Kommissionens godkendelse foreligger nu, og ordningen er sat i kraft pr. 1. juli 2020.

Støtteordningen er målrettet anlæg, der senest den 1. april 2019 har leveret elektricitet til elforsyningsnettet ved afbrænding af biomasse. Støtten dækker de ekstra driftsomkostninger, der er forbundet med anvendelse af biomasse sammenlignet med en fossil reference.

Støtten er underlagt et loft på maksimalt 11 øre pr. kWh leveret til elforsyningsnettet. Der er beregnet en støttesats til træpiller og en til øvrige biomasser. I 2020 udgør satsen til træpiller 8 øre pr. kWh, mens satsen til øvrige biomasser er 0 øre pr. kWh. Satserne reguleres årligt. Der kan søges om tilsagn, for en periode på 4 år, herefter kan der søges om tilsagn, for en periode på yderligere 4 år. Der kan maksimalt ydes støtte frem til den 1. juli 2030.

Se ansøgningsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside.  Det kan også rekvireres ved henvendelse til ens@ens.dk.

Kontakt:

Søren Pedersen, tlf: 3395 5611, e-mail: sbped@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum