Skip to main content

Universiteter vil sikre nyuddannede job

Pressemeddelelse   •   Mar 11, 2019 12:36 CET

Fra venstre: Mattias Lagerstedt og Patrick Lund. Mattias Lagerstedt er Head of Partnerships og ansvarlig for universitetssamarbejdsaftalerne. Patrick Lund er administrerende direktør og medstifter af Graduateland.

Dimittendledigheden er fortsat høj og rammer bredt i alle faggrupper og uddannelsesretninger. Nu har samtlige danske universiteter indgået samarbejdsaftaler med Graduateland, Europas største karriereportal for studerende og nyuddannede, for at få de nyuddannede akademikere godt i job.

Over de seneste år er antallet af akademikere og nye akademikerjobs i Danmark mangedoblet. De nyeste tal viser tilmed, at når akademikerne kommer i job er det i stillinger, som videnmæssigt eller lønmæssigt er i overensstemmelse med deres uddannelsesniveau.

Men vejen fra færdiguddannet til fuldtidsansat er for mange snørklet og brolagt med forhindringer. I følge Akademikerne lå dimittendledigheden i 2018 i gennemsnit på 33,1%. Det svarer til, at hver tredje nyuddannet akademiker starter sin karriere på dagpenge. Så selvom arbejdsløsheden generelt falder i øjeblikket, så er det stadig langt fra en selvfølge, at nyuddannede går direkte fra forelæsningssal til åbent kontorlandskab. Tværtimod. Ledigheden blandt de nyuddannede akademikere har fra 2012-2017 ligget et sted mellem 25-30%—og dermed udgør dimittendledigheden et vedvarende problem.

Hos Graduateland har man i snart ti år arbejdet for at hjælpe dimittenderne med at komme i arbejde—og længe allieret sig med universiterne. Graduateland signede i 2012 Copenhagen Business School som den første samarbejdspartner. I dag, syv år senere, lykkedes det at få aftaler i hus med RUC, ITU og AAU. Det er således nu samtlige danske universiter—fra Skagen til Gedser Odde—der samarbejder med Graduateland om at få de nyuddannede i job.

"Det giver god mening at inddrage universiteterne, når vi forsøger at matche nyudklækkede kandidater med hungrende virksomheder. Hvis vi hos Graduateland kan tilbyde hele paletten af universitetstalent—fra ingeniøren til humanisten til businesstypen—så tiltrækker det virksomheder i stor stil. Det betyder langt flere jobmuligheder for de nyuddannede, og en rekordhøj succesrate, når vi matcher dem med virksomhederne," forklarer administrerende direktør hos Graduateland, Patrick Lund.

På universiteterne er man naturligvis meget opmærksom på den høje dimittendledighed. Hver enkelt universitet har deres eget bud på, hvad der ligger til grund for den høje ledighed blandt de nyuddannede, og arbejder også med hver deres initiativer for at hjælpe deres dimittender i arbejde.

"Det kan være særdeles udfordrende, hvis man som studerende kun har stræbt efter gode karakterer og undladt for eksempel, at skrive projekt med en virksomhed, et relevant studiejob eller praktikophold. Det er helt afgørende, at man undervejs på uddannelsen får kontakt til erhvervslivet," siger Maibritt Jensen, karrierevejleder på Københavns Universitet og påpeger:

"Vi samarbejder med Graduateland, fordi vi ønsker målrettede tilbud til vores studerende. En jobbank skal være relevant. Kvantitet er godt, men kvalitet er bedre, når studerende skal orientere sig på vores jobbank," fortsætter Maibritt Jensen.

Graduateland er særligt målrettet de studerende og nyuddannede. På portalen kan de finde karrieremuligheder der spænder fra virksomhedspraktikophold til specialesamarbejder til studenter- og fuldtidsstillinger over hele Europa.

"Til samtlige studerende er vores budskab, at de skal i gang med jobsøgningen inden de dimitterer, fordi en ansættelsesproces kan strække sig over en længere periode. Det gør de ved at opbygge et netværk i erhvervslivet gennem relevante studiejobs, virksomhedspraktik eller når de skriver en opgave i samarbejde med en virksomhed," siger Helene Nielsen, Head of Alumni Relations & Career Services på Copenhagen Business School.

"Vi prøver på AAU at opfordre de studerende til at begynde deres jobsøgning allerede før dimission, samt desuden til at tænke bredt både hvad angår geografi og faglighed. En væsentlig pointe er, at det for langt de fleste studerende ikke er deres uddannelsestitel som giver dem et job, men i stedet deres faglighed og evne til at formidle og omsætte denne i forskellige kontekster," fortæller udviklingskonsulent på Aalborg Universitet, Morten Randbøll.

Hvordan undgår vi den høje dimittendledighed?

Konsulenthuset Ballisager har i deres rekrutteringsanalyse 2018 spurgt virksomheder om deres bud på, hvordan vi undgår den høje dimittendledighed blandt akademikere. Deres bedste jobsøgningsråd til nyuddannede akademikere inkluderer:

  • Forklar hvad dine akademiske evner kan bruges til (64%)
  • Søg bredt (38%)
  • Kommuniker mindre akademisk i ansøgning og CV (36%)

Grundlæggende peger analysen på nogle generelle tendenser; såsom at det kan være en fordel at søge mere uopfordret (34%); at virksomhederne tilsyneladende ingen interesse har for kandidaternes karakterer (3%); men særligt at det ikke er indlysende, hvordan akademikernes kompetencer bringes i anvendelse (64%).

"Der er mange arbejdsgivere og dimittender, som har svært ved at “finde” hinanden idet begge parter ikke er dygtige nok til at kommunikere henholdvis hvad de har brug for og hvad de selv kan tilbyde," siger Morten Randbøll og fortætter:

"Dernæst er det for nogle dimittenders vedkommende også et spørgsmål om fleksibilitet ift. hvor man ønsker at arbejde og hvad man ønsker at arbejde med. Som nylig dimittend skal man huske, at det er det første job man skal ud og finde, og ikke det sidste job. Det betyder derfor måske ikke så meget, hvis det ikke lige er det ”drømmejob” man havde forestillet sig. Samme pointe kan til dels også laves om virksomhederne, som også nogle gange er meget kræsne uden rigtigt at have en grund til det," fortæller Morten Randbøll.

Graduateland er Europas største karriereportal for studerende og nyuddannede. Vi laver innovative produkter, der hjælper de unge talenter til at få en flyvende start på karrieren. Virksomheden startede i 2010 som et skoleprojekt. I dag har Graduateland mere end en million brugere, over 20.000 kunder, og er stadig 100% selvejet. Vi er et miks af verdensborgere med hovedkontor i det livlige København. Læs mere om vores produkter på www.graduateland.com