Nyhed -

Akut problem blev til langvarig løsning

Da Hillerød Forsyning pludselig stod med en nedbrudt overfladebelufter på et renseanlæg, var der behov for akut hjælp. Den kom fra Krüger Service, der kunne stille med en nødbelufter i løbet af en time, så renseanlægget hurtigt kom op at køre igen. Det førte senere til en permanent løsning.

Hillerød Forsyning er i gang med en centraliseringsproces, hvor 4 af kommunens mindre renseanlæg skal nedlægges for i stedet at rense al spildevand på Hillerød Forsynings nye centrale renseanlæg i Hillerød. Nedbruddet af overfladebelufteren skete på renseanlægget Gadevang, der er bygget i 1965 og er blandt dem, der skal nedlægges indenfor få år. I første omgang handlede det om at få anlægget i gang igen hurtigst muligt, så det fortsat kunne rense i henhold til alle udledningskrav. Gerne til så lav en udgift som muligt.

- Gode råd var dyre, så vi kontaktede Krüger, fordi vi kunne huske, at de udlejer nødbeluftere. I løbet af 45 min. var Krügers operatører til stede og fik placeret en flydende belufter i vores bassin, som så blev koblet til anlægget og igangsat. Nødbelufteren er produceret af firmaet Fuchs og har egen styring, som fint kan leve op til vores udledningskrav, så det var en stor lettelse for os, fortæller driftsleder Jens Bruun-Madsen fra Hillerød Forsyning.

To problemer løst i ét hug

Da der var tale om en midlertidig belufter lejet hos Krüger, skulle man finde frem til en permanent løsning. Da driftsfolkene kunne se, at anlægget i de følgende uger præsterede, som det skulle, nåede Jens Bruun-Madsen og Krüger frem til, at det ville give god mening at installere en permanent belufter af samme type. Samtidig havde man dog et problem med en belufter på renseanlægget i Nr. Herlev, hvor der modsat Gadevang i forvejen sad to overfladebeluftere i samme kanal.

- Spørgsmålet var og er, hvordan vi får mest miljø for pengene. Vi ønsker ikke at investere store beløb på nogen af de to anlæg, fordi de skal nedlægges inden så længe. Så det gælder om at få dem begge til at køre så optimalt som muligt, uden at bruge flere penge på dem end nødvendigt, siger Jens Bruun-Madsen.

Derfor endte man med at flytte en af de to overfladebeluftere fra Nr. Herlev til Gadevang. Samtidig købte man en ny Fuchs overfladebelufter hos Krüger og satte den op i Nr. Herlev på den eksisterende platform, hvor den nu kører sammen med den tilbageværende. Den er nemlig i stand til både at være styrende og fungere som omrører. Det er belufteren fra Fuchs ikke, men den supplerer fint ved ekstra iltbehov op til det ønskede renseniveau.

Fleksibilitet og effektivitet med mobil løsning

- Fuchs belufteren er mobil og virkelig fleksibel, fordi den som i dette tilfælde kan placeres på en tømmerflåde ude i bassinet og derfor er en glimrende løsning i nødsituationer, hvor man ellers står med et kæmpe problem. Og så kan den også være en permanent løsning, hvor den spiller fint sammen med andre typer overfladebeluftere, og en vigtig pointe er, at den er langt billigere, siger Søren Juul Hansen, der er salgschef hos Krüger.

Dermed løste man to problemer på én gang. Anlægget renser lige så effektivt som før og omsætningen af kvælstof er mindst lige så god på begge anlæg som tidligere. Samtidig har Hillerød Forsyning sparet omkring 1/5 af, hvad det ville koste at købe en ny overfladebelufter, der både kan belufte og omrøre.

- Vi er meget tilfredse både med den lynhurtige udrykning og i det hele taget med samarbejdet med Krüger for at finde den bedst mulige løsning, siger Jens Bruun-Madsen.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • spildevandsservice
  • spildevand
  • overfladebeluftning
  • bæredygtighed
  • renseanlæg
  • kvælstof
  • service

Kontakt

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222

Relateret materiale