Nyhed -

Store perspektiver for bæredygtig fiskeopdræt på land

Landbaserede fiskeanlæg er i rivende fremgang. Det skyldes, at vækstbetingelserne for fiskene er nemmere at kontrollere, genbruget af vand er tæt på 100 pct. og påvirkningen af det omgivende miljø er minimalt.

Det første af Krügers RAS2020™-anlæg i Schweiz er et godt eksempel, for her er miljøkravene blandt verdens skrappeste. For at producere bæredygtige laks fra laksefarmen skal der være helt styr på vandforbruget og hele 99,7 pct. af vandet renses og recirkuleres.

Det andet anlæg er etableret med støtte fra MUDP i Hanstholm, og her er produktionen af Kingfish godt i gang. Produktionen forventes at blive på 1.200 tons om året og er det første af sin art i Danmark.

I oktober 2018 kom der vand på det første landbaserede grow-out anlæg i Norge, som ligeledes er baseret på RAS2020™-teknologien. Som det første anlæg i Norge opdrættes fiskene på land til de når fuld slagtestørrelse. Efter at have nået en vægt på godt 100 g i et traditionelt smolt-anlæg overflyttes de til RAS2020™-anlægget, hvor de når en færdig vægt på ca. 4 kg.

Interessen er stor i hele verden og forventningerne er kun, at det vil stige yderligere de kommende år. Verdensbanken vurderede for et par år tilbage, at mængden af fisk som fødevare vil stige fra 112 millioner tons i 2006 til 152 millioner tons i 2030. Den efterspørgsel kan ikke imødekommes gennem øget havfiskeri, og landbaseret fiskeopdræt er et bæredygtigt alternativ. 

Krüger mærker en kraftig stigning i efterspørgslen og modtager konkrete henvendelser lige fra Australien til USA og fra Baltikum til Sydafrika.

Emner

  • Klima

Pressekontakt

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222

Relateret materiale