Gå til indhold
Billede fra borgersamling i Københavns Kommune, foto: Rasmus Degnbol.
Billede fra borgersamling i Københavns Kommune, foto: Rasmus Degnbol.

Pressemeddelelse -

37 borgere i Rudersdal giver politikere anbefalinger om verdensmål

Som en af de første kommuner i landet har Rudersdal Kommune nedsat en borgersamling bestående af 37 borgere i alle aldre, der skal hjælpe kommunen med at arbejde med verdensmålene lokalt.

Ud af 815 tilmeldte borgere fik 37 rudersdalborgere for nyligt et opkald om, at de var udtrukket via lodtrækning til at være med i en borgersamling. En borgersamling, der skal give den samlede kommunalbestyrelse anbefalinger til, hvordan man kan omsætte FN’s verdensmål meningsfuldt i kommunen.

Borgersamlingen har fået til opgave at komme med ideer og anbefalinger til, hvordan Rudersdal kan blive et bæredygtigt sted at leve – i den bredeste betydning af ordet. Lørdag den 31.oktober mødes borgersamlingen for første gang, selvfølgelig med overholdelse af corona-retningslinjer. Borgmester Jens Ive glæder sig til den første samling:

- Vi har fået et lille benspænd med de sidste nye corona-restriktioner, men vi har fundet en fornuftig måde at mødes, der er en blanding af fysiske møder i lille skala og online streaming – så jeg glæder mig rigtig meget over, at vi kan få demokratiet til at virke, selv under corona. For det har længe været et ønske at invitere vores borgere mere ind i de demokratiske processer, siger Jens Ive og fortsætter:

- Mit store håb for borgersamlingen er, at vi lykkes med at engagere flere borgere i en fælles, strategisk udviklingsramme. For vi har ganske enkelt brug for hinanden til at finde løsninger på de svære spørgsmål i en kommune. Og så håber jeg også, at vi med borgersamlingen som metode kan invitere til aktive fællesskaber og inspirere lokale kræfter til selv at gå i gang, siger borgmester Jens Ive.

Skal repræsentere hele kommunens befolkning

Borgersamlingen er sammensat ved en bred invitation til alle borgere i Rudersdal over 16 år. De 37 borgere er tilfældigt udvalgt ved brug af en borgerlodtrækning på baggrund af udvalgte parametre, der sikrer et repræsentativt udsnit af hele kommunens befolkning. Lørdag morgen mødes de så for første gang og skal som det allerførste klædes på i viden om verdensmål af et hold eksperter.

Johan Galster, fra demokratirådgiverne We Do Democracy, der hjælper kommunen i processen, siger:

- Vi forventer ikke at borgerne allerede er eksperter i verdensmålene. De er eksperter på hverdagen og det er netop deres viden, vi vil bringe i spil sammen med en række fageksperter. Det er borgernes ideer og anbefalinger, der er afgørende, hvis en hel kommune samlet skal lykkes med omsætte verdensmålene i praksis. Rudersdal går med denne borgersamling om verdensmål foran på en ny ambitiøs måde, som andre kommuner vil kigge til, siger Johan Galster.

Er du interesseret i at følge borgersamlingens arbejde, så se mere på www.borgersamling.rudersdal.dk. Har du en ide, eller et konkret input, som du mener borgersamlingen skal tage med i betragtning, kan du gøre det på https://borgersamling.rudersdal.dk/bs/infosider/kom-med-dit-input

Mere info: Johan Galster, johan@wedodemocracy.dk, mobil 51 80 80 44

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Ive (V)

Jens Ive (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget 4010 8171

Relateret materiale

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark