Skip to main content

Socialrådgivere skal give hurtig hjælp og vejledning – tæt på skoler og dagtilbud

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2019 09:24 CET

Mindre papirarbejde og mere tid til borgeren. Forebyggende socialrådgivere skal give hurtigere vejledning og hjælp til børn og familier med særlige behov. Fra næste skoleår får seks socialrådgivere fast base på skoler og dagtilbud i kommunen, så der tages hånd om problemerne i den spæde start.

Ny forskning inden for de specialiserede børneområde sætter to fede streger under tidlig indsats som et afgørende parameter i den forebyggende indsat for udsatte børn. For når vi sætter tidligt ind i barnets liv, har det størst økonomisk og menneskelig effekt.

Fra bekymring til hurtig handling

Fra næste skoleår rykker seks socialrådgivere ud fra Rådhuset og ind på skolerne og dagtilbud. Socialrådgiverne kan dermed hjælpe tidligere og inden bekymringerne vokser sig store. Netop dette ligger til grund for Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at indføre forebyggende socialrådgivere i Rudersdal Kommune:

- Når de forebyggende socialrådgiverne rykker ud på skolerne og i dagtilbud, kan vi sætte ind, før små problemer vokser sig større og mere komplekse. Vi forventer langt færre underretninger, da socialrådgiverne i tæt samarbejde med skole og dagtilbud kan sætte tidligt ind med støtte og vejledning til familien, fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

Socialrådgiverne skal fungere som lærernes og pædagogernes sparringspartner og vil ofte fungere som tovholderen mellem familien og skolen eller dagtilbuddet.

- Det bliver en helt ny måde at arbejde på i Rudersdal Kommune. Vi arbejder med en metode kaldet Signs of safety, hvor vi flytter fokus fra bekymringerne, til hvad der fungerer i familien. Herfra kan socialrådgiverne i fællesskab med familien sætte hurtigt ind med støtte og vejledning og komme problemerne til livs, fortæller myndighedschef i Børn og Familie i Rudersdal Kommune Christina Olsen.

Til forskel fra den forebyggende indsats er status quo, hvor Rudersdal Kommunes myndighedsafdeling i dag modtager en række underretninger. Her er en stor del af underretningerne små bekymringer, der kunne have været løst ved en tidlig indsats, uden at det store apparat bliver sat i gang som konsekvens af en underretning.

Et resultat af arbejdet i Sårbare Børne- og Ungevalget

De forebyggende socialrådgivere er en del af en række tiltag, som Ruderdal Kommune i det kommende år ruller ud, der alle har fokus på den tidlige indsats. Det drejer sig blandt andet også om tidligere besøg fra kommunens sundhedsplejersker i graviditeten og tættere samarbejde mellem dagtilbud, skole og PPR.

Indsatserne er et resultat af arbejdet i Sårbare Børne- og Ungevalget, som har til opgave at se på, hvordan man skaber bedre vilkår for udsatte børn og unge og deres familier. 

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.