Gå til indhold
Scandlines holdt forsyningslinjerne åbne i et dramatisk 2020

Pressemeddelelse -

Scandlines holdt forsyningslinjerne åbne i et dramatisk 2020

Scandlines opretholdt driften under udbruddet af COVID-19 og sikrede en tilfredsstillende lønsomhed trods en dramatisk nedgang i trafikvolumen og omsætning som følge af rejserestriktioner og grænselukninger. De to færgeruter cementerede deres status som kritisk infrastruktur, og Scandlines fortsatte med at skabe en mere konkurrencedygtig forretning og investere i grønne initiativer i 2020.

COVID-19-udbruddets store påvirkning af Scandlines’ trafikmaskiner og BorderShops medførte en betydelig nedgang i omsætningen til EUR 273 mio. (2019: EUR 475 mio.) i 2020. Da restriktionerne i løbet af sommeren blev lempet midlertidigt efter nedlukningen i foråret, vendte shoppingtrafikken hurtigt tilbage. Fritidstrafikken genvandt også i nogen grad terræn, indtil nye regionale og nationale rejserestriktioner medførte endnu et fald i efteråret.

Omsætningen fra de to færgeruter faldt til EUR 216 mio. (2019: EUR 352 mio.), da rejserestriktioner og grænselukninger havde en markant negativ påvirkning på bil- og passagertrafikken, der faldt med over 50 procent efter udbruddet af COVID-19. Fragtforretningen leverede relativt stabile trafiktal med et fald på 6 procent, da Scandlines opretholdt driften og fortsatte med at tilbyde hyppige afgange, høj pålidelighed og fleksibilitet for at imødekomme kundernes efterspørgsel og opretholde de kritiske leverancer af medicin, fødevarer og andre nødvendigheder. Omsætningen fra BorderShops faldt markant til EUR 57 mio. (2019: EUR 124 mio.) som følge af de rejserestriktioner og grænselukninger, der blev indført fra marts 2020.

Gennem målrettet omkostningsstyring og fortsatte effektivitetsforbedringer dæmpede Scandlines effekten af den lavere omsætning på lønsomheden, og driftsresultatet før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) udgjorde EUR 84 mio. (2019: EUR 188 mio.) svarende til en overskudsgrad (recurring EBITDA) på 31 procent (2019: 40 procent). Scandlines opfyldte betingelserne for at modtage COVID-19-støtte fra den danske stat, hvilket gjorde det muligt at fastholde medarbejdere og dække de faste omkostninger i en situation præget af særdeles stor usikkerhed. Trods de turbulente forhold i 2020 skabte Scandlines et positivt resultat og besluttede at tilbagebetale den danske støtte på EUR 9 mio. til dækning af faste omkostninger.

”Den dramatiske udvikling under corona-pandemien understreger vores bæredygtige trafikmaskines position som et stykke kritisk infrastruktur. Mens passagertrafikken og besøgene i vores BorderShops faldt drastisk på grund af rejserestriktioner, grænselukninger og andre smitteforebyggende tiltag, opretholdt vi driften for at betjene vores fragtkunder og sikre de afgørende leverancer på tværs af landegrænser i en udfordrende tid. Vi fortsatte med at sejle hele året, selvom vi så biltrafikken falde med over 96 procent i april og transporterede færre end 200 biler om dagen på vores to ruter under den hårdeste nedlukning i foråret,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines fortsatte med at investere i flåden – med installationen af et rotorsejl på M/F Copenhagen og nye thrustere på M/F Deutschland – for at fastholde og udbygge positionen som frontløber inden for grøn færgedrift, reducere koncernens fodaftryk og bidrage positivt til omverdenen.

“Mens COVID-19 medførte et særdeles kraftigt fald i omsætning og indtjening i 2020, er vi yderst taknemmelige for den helt ekstraordinære indsats, som alle medarbejdere har ydet og fortsat yder for at beskytte Scandlines. Baseret på den samlede globale indsats for at håndtere effekterne af corona-pandemien, vores medarbejderes enestående engagement og de langsigtede investeringer i vores bæredygtige trafikmaskine er vi overbevist om, at vi vil se en gradvis bedring i 2021,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines forventer, at bil- og passagertrafik samt shopping- og busrejser fortsat vil være meget negativt påvirket af COVID-19, indtil den fælles indsats for at håndtere pandemien skaber mulighed for at rejse igen. Fragttrafikken ventes fortsat at være relativt stabil på et højt niveau i 2021, og Scandlines fastholder et skarpt fokus på effektivitet og omkostningsstyring for at afbøde de negative effekter i en periode præget af fortsat usikkerhed. Som følge af den høje grad af usikkerhed og den lave sigtbarhed er ledelsen ikke i stand til at udtrykke præcise finansielle forventninger for 2021.

Den fulde årsrapport for Scandlines Infrastructure ApS kan downloades her, og koncernens bæredygtighedsrapport kan findes her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden. Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872.

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens. Seks af vores syv færger er hybridfærger, og én er desuden udstyret med et rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er om bord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale

Det starter med en sejltur

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden. Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872.

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens. Seks af vores syv færger er hybridfærger, og to er desuden udstyret med et innovativt rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er om bord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse.

Med 39.000 afgange fordelt på syv færger transporterede Scandlines i 2022 tæt på 6,1 millioner passagerer, 1,6 millioner personbiler og over 750.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.