De små Skuldre

Nyhed -

De små Skuldre

De små Skuldre for børn og unge fra misbrugsfamilier holder børn-og forældre weekend flere gange hen over året.

Der har været stor efterspørgsel efter De små Skuldres weekendkursus for børn og forældre. Vi er derfor glade for at have fået mulighed for at holde flere af disse kurser i løbet af 2017.

Børnene på weekendkurset

Weekendkurset er tilrettelagt for børn mellem 8 og 12 år. På weekenden møder børn med de samme problemer hinanden, og det er som regel er en stor lettelse. Den ensomhed, mange børn føler, bliver brudt, når de møder andre i samme situation. De kan få lov til at være åbne om det svære - om familiens store hemmelighed.

Børnene får også viden om alkoholisme og andre former for afhængighed – og hvordan det påvirker hele familien, når far eller mor er misbruger.
Det hele understøttes af undervisning, øvelser, lege og varmt samvær, det hele naturligvis i øjenhøjde. Børn på et weekendkursus oplever at kunne more sig og være ærlige - uden at skulle have dårlig samvittighed.

De voksne på weekendkurset

På weekendkurset er børn og forældre er både sammen og adskilte.

Mens børnene arbejder i egen gruppe, er der undervisning, øvelser og coaching for de voksne af De små Skuldres psykolog. Det er vigtigt, at de voksne kommer hjem med en viden om, hvordan det er at være barn i en misbrugsfamilie. Og særlig vigtigt kommer de også hjem med en viden om, hvad de kan gøre for at opbygge tillid og tryghed samt styrke deres barns selvværd.

Fælles for små og store

Om aftenen er alle sammen om leg, oplæsning og fælles hygge.

Weekendkurset runder vi af med en samtale mellem familieterapeuten/psykologen, barnet og den deltagende forælder med fokus på, hvad barnet selv har lyst til at fortælle. Samtalen lægger op til, at den voksne støtter op om det videre forløb og hjælper barnet til fortsat at passe på sig selv.

Related links

Emner

  • Folkesundhed

Tags

  • børn og unge fra misbrugsfamilier
  • de små skuldre
  • alkoholmisbrug
  • behandlingcenter tjele
  • kurser for børn og voksne

Tjele - Dansk Misbrugsbehandling er i dag Danmarks største private center for behandling af misbrug. Centret er landsdækkende og har siden 1990 behandlet alkohol-medicin-og stofmisbrug med afsæt i 12-trins programmet, også kendt som Minnesotabehandling. I København og Aarhus tilbydes gratis behandling af ludomani. I København er der desuden tilbud om behandling af sexafhængighed og købemani.

Der tilbydes både døgn-og ambulant behandling samt et omfattende program for de pårørende.

Pressekontakt

Jan Meincke

Jan Meincke

Pressekontakt Centerleder Tjele-Dansk Misbrugsbehandling 70204080
Ingeborg Gorst-Rasmussen

Ingeborg Gorst-Rasmussen

Pressekontakt Koordinator Tværgående opgaver i organisationen 70204080
Søren Skensved

Søren Skensved

Pressekontakt Afdelingschef Ambulant behandling 40252560
Anne-Margrethe Overgaard

Anne-Margrethe Overgaard

Pressekontakt Rådgiver/misbrugskonsulent Information og rådgivning 70204080
Christina Bredahl Frederiksen

Christina Bredahl Frederiksen

Pressekontakt Daglig leder Information og rådgivning 70204080

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Relaterede events