Nyhed -

Sydkoreansk demensbehandling stormer frem

Ifølge Sydkoreas Velfærds- og Sundhedsministerium var ca. 648.000 sydkoreanere ramt af demens i 2015. Prognoser spår, at dette tal er mere end fordoblet i 2030 til omkring 1.272.000 borgere. Det er tal, der skal tages seriøst. Specielt i et land som Sydkorea, som med en af verdens laveste fødselsrater har et aftagende befolkningstal.

Sydkorea er kort sagt et hastigt aldrende samfund med et medfølgende og potentielt enormt demensproblem. Det vil koste samfundet dyrt - ikke blot økonomisk men også på livskvaliteten hos den enkelte demenspatient og dennes pårørende.

Den sydkoreanske regering, med præsident Moon Jae-in i spidsen, har dog ikke sovet i timen. Regeringen har afsat, hvad der svarer til over 6 milliarder danske kroner til bekæmpelse af demens over de næste 10 år. Regeringens subsidier er nogenlunde ligeligt fordelt på alle aspekter af demensbehandling - dvs. tidlig diagnosticering, forebyggelse og behandling, men det er især på forebyggelse og tidlig indgriben, at der ligger det største fokus.

Ybrain er en af de virksomheder, som har nydt godt af statens øgede støtte til demensbekæmpelse. Ybrain er grundlagt på Sydkoreas svar på Danmarks Tekniske Universitet af en gruppe ph.d.-forskere med målet om at lave ”en forbinding til at helbrede hjernen med”. Virksomheden, der bl.a. har haft succes med at udvikle teknologiske løsninger til at afhjælpe folk, som lider af depression, arbejder nu på at udvikle udstyr til tidlig diagnosticering og behandling af demens i dets tidlige stadier.

- Lige nu fokuserer vi hos Ybrain på at gennemføre kliniske forsøg, der skal lindre symptomerne hos personer med mild demens ved at benytte svag mikro-elektrisk stimulation til at øge stofskiftet i henholdsvis pandelappen og temporallappen, fortæller Kiwon Lee, der er grundlægger af Ybrain.

Rent teknisk er Ybrains produkter en kombination af bærbare enheder og en mobil sundhedsplatform, der kommunikerer med hinanden for at diagnosticere patienten og skaber en behandling, der er skræddersyet til den enkeltes specifikke behov. Den bærbare enhed består af et pandebånd (heraf ideen om en ”forbinding”), som sender svage elektriske signaller gennem hjernen for at øge dens hviletilstand, men kun lige præcis nok til at neuronerne kan sende deres signaler på egen hånd.

Ingen definitiv løsning til mennesker med demens

Den største udfordring inden for demensbehandling er ifølge Kiwon Lee, at der ikke findes en definitiv løsning til mennesker med demens.

- I takt med, at man ikke har kunnet udvikle en behandling, som kan ændre selve sygdommens patologi, så bliver det stadig vigtigere at udvikle løsninger til tidlig diagnosticering og systematisk forebyggelse, siger Kiwon Lee, og fortsætter:

- Sydkorea har med stor succes designet et banebrydende sundhedssystem. Staten tager ansvar for demenspatienter gennem et ’nationalt demensansvarssystem’, som har gjort at vi har opnået verdens højeste diagnoserate blandt demenspatienter.

Netop manglen på hvad Kiwon Lee kalder ”definitive løsninger” er en af grundene til, at statens subsidier er fragmenteret i mange forskellige retninger. Når det er sagt, så ser Kiwon Lee forbedringer:

- For at overvinde dette problem, så har Sydkorea på nationalt plan udvidet støtten til andre former for forskning og udvikling, såsom assisterende teknologi, forebyggende teknologi og behandlingsteknologi, fortæller Kiwon Lee.

National støtte og internationalt samarbejde

Det er denne støtte Ybrain har nydt godt af. Virksomheden har modtaget funding fra staten hele 11 gange og et beløb, der samlet set svarer til godt 65 millioner kroner. Også i Frankrig og USA har flere instanser vist interesse for teknologien og indgået samarbejde med Ybrain.

- Over 3 år udviklede vi et medicinsk system sammen med den franske platformsvirksomhed, Mensiatech. Og vi har indgået i et fælles R&D-projekt med den amerikanske virksomhed SoterixMedical, som er en udvikler af medicinsk udstyr, siger Kiwon Lee, der kan bryste sig af at have modtaget finansiel støtte til et enkelet projekt fra hele to lande.

- Ved projektet i Frankrig modtog vi støtte fra henholdsvis det franske statslige organ, BPIFrance, og det koreanske statslige organ, KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology), siger Kiwon Lee.

Han må dog indrømme, at de internationale samarbejder ikke er helt uden udfordringer.

- I starten oplevede vi nogle kommunikationsproblemer, da det var vores første samarbejde med udenlandske instanser. Men vi overkom problemerne og formåede at udvikle en hospital-to-home- og diagnosticeringsplatform, som nu kan sælges kommercielt, siger Kiwon Lee.

Faktisk var samarbejdet så succesfuldt, at Ybrain på baggrund af projektet modtog en pris fra det sydkoreanske handelsministerium.

Danmark har meget at byde på

Ybrains projekter lover også godt for potentielt samarbejde med danske virksomheder og videninstitutioner.

- Danmark er kendt som et aldrende samfund, men også som et af de mest veludstyrede når det kommer til at have omfattende velfærd- og sundhedssystemer. Når Danmark engang bliver et ’super-aged’ samfund, så skal landet være forberedt på en heftig stigning i udgifter til ældrepleje, siger Kiwon Lee.

Han mener, at lande som Danmark får hårdt brug for nye teknologier og systemer. Ikke blot til at håndtere den udbyggede efterspørgsel, men også til at skære ned i de nationale omkostninger, som et aldrende samfund bærer med sig.

- Der bør introduceres fjernstyret medicinsk teknologi i folks hjem i stedet for kun på medicinske institutioner. Så vidt jeg forstår, er det behov, som er forbundet med etableringen af ’living labs’, siger Kiwon Lee.

Han peger på, at sydkoreanske instanser kan drage fordel af de mange ligheder, som findes mellem Sydkorea og Danmark og de samfundsmæssige udfordringer, hvad angår ældres velfærd og sundhed:

- Det udgør en god mulighed for sydkoreanske sundhedsrelaterede virksomheder, som kan gå igennem Danmark for at komme ind på det europæiske marked, siger Kiwon Lee.

For Ybrains vedkommende vil virksomheden gerne deltage i kliniske pilotprojekter, som både har social indvirkning og medfører en udvikling af såkaldte ”non-drug technological treatments”. Derudover har Ybrain interesse i at samarbejde omkring udviklingen af systemer til diagnose og forebyggelse, og helt generelt i at skabe forretningssynergier baseret på at forbinde eksisterende sundhedsydelser på tværs af nationer.

- Vores mission er at virkeliggøre produkter, der har værdi i den virkelige verden, og som også tager hensyn til behovene hos patienter, medicinsk personale og myndighedsregulationer, siger Kiwon Lee, Ybrain.

For yderligere information

Sydkorea ligger inden med en stadig voksende teknologisk ekspertise, bl.a. som resultat af landets veludviklede ICT-netværk og nationale sundhedssystem.

Skulle du eller din virksomhed være interesseret i mulighederne i Sydkorea, kan du skrive til Innovation Centre Denmark i Seoul på adressen selamb@um.dk, hvor du kan bede om kontaktinformationer til potentielle koreanske partnere inklusiv Ybrain.

Skriv gerne følgende i emnefeltet: “Welfare and Rehabilitation Technology Market Opportunities in South Korea – ICDK Seoul”.

Denne artikel bringes i forbindelse med markeringen af 60-året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Sydkorea.

Emner

  • Videnskab, teknik

Kontakt

Mette Thiel

Pressekontakt Kommunikation og markedsføring +45 2058 5138

Troels Bierman Mortensen

Pressekontakt Adm. direktør +45 3155 1015

Relateret materiale