Ohita
Suomalainen tutkimus: Keskisuurista yrityksistä vain 10 % on tyytyväisiä tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen liiketoiminnassaan

Tiedote -

Suomalainen tutkimus: Keskisuurista yrityksistä vain 10 % on tyytyväisiä tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen liiketoiminnassaan

Päättäjät eivät ole tyytyväisiä tekoälyn nykytilaan yrityksessään, mutta 39 % keskisuurista Suomessa toimivista yrityksistä aikoo investoida seuraavan kahden vuoden aikana tekoälyyn ja robotiikkaan varmistaakseen kilpailukyvyn ja kasvun. Samanaikaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen koetaan kriittiseksi voimavaraksi.

Taloushallinnon, palkanlaskennan, HR-palveluiden ja ohjelmistojen asiantuntijayritys Azetsin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin Suomessa toimivien keskisuurten yritysten toimitus- ja talousjohtajien1 näkemyksiä siitä, miten tärkeiksi he kokevat yrityksen erilaiset voimavarat2 kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittajina.

Osaaminen tärkeintä, tiedon hyödynnettäväksi tekeminen haaste

Tutkimuksessa haastatelluista yritysjohtajista 92 % näkee henkilöstön osaamisen tärkeimpänä yrityksen voimavarana kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Valtaosa johtajista on tyytyväisiä henkilöstön nykyiseen osaamiseen, mutta samanaikaisesti 37 % näkee haasteita henkilöstöresurssien riittävyydessä.

”Tutkimus heijastelee käynnissä olevaa työelämän murrosta ja sen myötä syntyviä uusia ja muuttuvia työtehtäviä. Henkilöstön osaamisen arvo koetaan keskeiseksi, mutta monilta keskisuurilta yrityksiltä puuttuu vielä selkeä käsitys siitä, miten oma liiketoiminta tulee muuttumaan sekä selkeä strategia uudenlaisien työtehtävien edellyttämän osaamisen ja johtamisen kehittämiseen”, Azetsin HR- ja palkkaliiketoiminnasta vastaava johtaja Ulla Nikkanen kertoo.

Myös tiedolla johtaminen mielletään tärkeäksi voimavaraksi tutkituissa yrityksissä. Johtajista 89 % mieltää datan ja tiedon kiteyttämisen helposti hyödynnettävään muotoon erittäin oleelliseksi tekijäksi yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta. Vain alle puolet vastaajista on tyytyväisiä nykytilaan datan ja tiedon kiteyttämisessä ja 81 % aikoo tehdä konkreettisia toimenpiteitä tämän voimavara-alueen kehittämiseksi.

”Tutkimuksemme perusteella suomalaiset yritykset ovat melko tyytyväisiä tiedon hyödyntämiseen yrityksen päätöksenteossa. Näyttää kuitenkin siltä, että olemassa olevaa valtavaa tieto- ja datamassaa ei johtajien mielestä saada riittävissä määrin ymmärrettävään muotoon. Tämä on yllättävä tulos, koska markkinoilla on jo saatavilla helppoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja esimerkiksi talous- ja henkilöstödatan visualisointiin sekä analysointiin”, Suomen Azetsin teknologiaratkaisuista ja IT:stä vastaava johtaja Niklas Roitto puntaroi.

Tekoäly ja robotiikka kiinnostavat ja aiheuttavat harmaita hiuksia

Tutkimuksen mukaan tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen nähdään yrityksissä vähiten tärkeäksi kehitysalueeksi. Myös niiden hyödyntäminen on heikointa, vain 10% vastaajista on tyytyväisiä nykytilaan yrityksessään.

Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa on voimavara-alue, jota ei ainakaan toistaiseksi koeta kovin kriittisenä kilpailukyvyn ja kasvun tekijänä: vain 39 % vastaajista pitää tämän alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä ja noin 20 % yritysjohtajista kokee, ettei alueen kehittäminen omassa yrityksessä ole tärkeää. Toisaalta merkittävä osa, 35 % johtajista, suhtautuu neutraalisti tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen.

”Tekoäly ja robotiikka tulevat tehostamaan yritysten prosesseja ja toimintaa, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa muutoksia työntekijöille ja työn johtamiseen. Tutkimuksen tulokset heijastelevat uusiin teknologioihin liittyvää epävarmuutta. Ei vielä tunneta, missä robotiikkaa ja tekoälyä on mahdollista hyödyntää tai miten. Azetsilla ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään palkka- ja taloushallinnon palvelutuotannossamme ja laajennamme jatkuvasti sen käyttöä prosesseissamme”, Roittokertoo.

Tutkimuksen tilasi Azets ja toteutti Mediatoimisto Voitto yhteistyössä Norstat Finland Oy:n kanssa maalis-huhtikuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin 158 Suomessa toimivan 50–499 henkilöä työllistävän yrityksen talous- tai toimitusjohtajaa.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista: https://www.azets.fi/yritysten-voimavarat-tutkimus/

1 Tutkimukseen osallistui 158 vastaajaa

2 Voimavaroilla tarkoitetaan yrityksen toiminnalle keskeisiä ja toimintaa tukevia erilaisia resursseja, valmiuksia ja ympäristöjä.

Lisätietoja:

Niklas Roitto, IT-johtaja, Azets, puh. 050 590 9030, niklas.roitto@azets.com

Ulla Nikkanen, liiketoimintajohtaja, puh. 040 522 9091, ulla.nikkanen@azets.com

Azets on Pohjoismaiden johtava taloushallinto-, palkanlaskenta- ja HR-palvelujen sekä ohjelmistojen tarjoaja. Azetsin 3 000 asiantuntijaa palvelee yli 20 000 yritysasiakasta. Azets on erikoistunut tarjoamaan ratkaisuja ja neuvontaa liiketoimintakriittisiin tehtäviin, jotta yritykset voivat toimia nopeammin ja joustavammin sekä hyödyntää voimavarat liiketoiminnan kasvuun. www.azets.fi

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Azets on Pohjoismaiden johtava taloushallinto-, palkanlaskenta- ja HR-palvelujen sekä ohjelmistojen tarjoaja. Noin 3 000 asiantuntijaamme palvelee yli 20 000 yritysasiakasta 83 toimipisteestämme. Kehitämme ratkaisuja ja tarjoamme neuvontaa liiketoimintakriittisiin tehtäviin, jotta asiakkaamme voivat toimia nopeammin ja joustavammin sekä keskittyä ydinosaamiseensa. Azets tukee ja helpottaa yritysten kasvua. www.azets.fi

Yhteyshenkilöt

Ulla Nikkanen

Ulla Nikkanen

Lehdistön yhteyshenkilö Managing Director Azets Finland +358 10 756 4424

Keskity liiketoimintaan ja saavuta tavoitteet

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava kansainvälinen toimija, jolla on yli 7 000 työntekijää sekä yli 600 kumppania. Palvelemme 120 000 asiakasta Isossa-Britanniassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Romaniassa. Asiakkaisiimme kuuluu eri toimialojen ja kokoluokan yrityksiä sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Azets Groupiin kuuluvat myös palkittu kansainvälinen yritys- ja yksityisverotus- ja kirjanpitobrändi Blick Rothenberg sekä Pohjoismaissa toimivat yritykset Karabingruppen, Legeregnskap, Isännöinti Luotsi ja Idur.

Autamme asiakkaitamme keskittymään
liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa.