Ohita
Kokonaisia makrilleja. (C Streeter / MSC)
Kokonaisia makrilleja. (C Streeter / MSC)

Tiedote -

Sertifiointilaitokset ovat päättäneet pidättää Koillis-Atlantin makrillin MSC-sertifikaatin

Koillis-Atlantin makrillin kalastuksen MSC-sertifikaatti pidätetään lauantaina 2. maaliskuuta 2019. Tämä käy ilmi puolueettomat sertifiointilaitosten Acoura, DNV ja SAI Global julkaisemasta auditointiraportista. Makrillia, joka pyydetään 2. maaliskuuta jälkeen, ei voi myydä MSC-sertifioituna eikä siinä voi käyttää MSC-ympäristömerkkiä. Sertifikaatin pidättäminen koskee kaikkia neljää sertifikaattia* ja kalastuslaivastoja kahdeksassa maassa. 

Sertifiointilaitokset päättivät pidättää näiden kalastuskokonaisuuksien sertifikaatit aikaistetun auditoinnin seurauksena. Ylimääräinen auditointi järjestettiin, koska kalakannan taso on pudonnut alle MSY:n Btrigger –arvon ja kalastuslaivastojen pyyntiponnistus ylittää tieteellisen ohjemäärän.

”Tämä uutinen on varmasti pettymys sekä kalastajille että makrillia rakastaville kuluttajille. Kuitenkin tekijät, kuten pienentyneet kalakannat, tieteellisen neuvonnannon ylittävät pyyntimäärät sekä kalojen huono rekrytointi – nuorten kalojen kasvaminen lisääntymiskykyisiksi aikuisiksi – ovat vaikuttaneet siihen, että kalastus ei enää täytä MSC:n vaatimuksia. Uskon, että kalastuslaivastot ja muut sidosryhmät tekevät suunnitelman tilanteen parantamiseksi. Projekti makrillikantojen arvioinnin uudistamisesta on jo käynnissä ja kalastuslaivastot ovat kertoneet, että ne haluavat tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa kalakannan elvyttämiseksi. Jos tämä onnistuu voi hyvinkin olla, että sertifiointilaitokset voivat palauttaa makrillin MSC-sertifikaatin tulevaisuudessa,” selittää Camiel Derichs, MSC:n Euroopan aluejohtaja.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole muita MSC-sertifioituja makrillinkalastuksia.

Kalastuslaivastoilla on 90 päivää aikaa valmistella toimintasuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää rannikkovaltioiden yhteiseen sopimukseen pohjautuva makrillikannan elvyttämissuunnitelma sekä tiedot siitä, miten laivastot aikovat toteuttaa uuden tieteelliseen neuvonantoon pohjautuvan rannikkovaltiosopimuksen makrillin pyyntiosuuksien jakamisesta.

Vaikka rannikkovaltiot pääsisivät sopimukseen pyyntiosuuksista ja toteuttavat elvyttämissuunnitelman lähiaikoina, sertifikaatti pysyy pidätettynä niin kauan, että makrillikanta palautuu kestävälle tasolle (MSY) ja pyyntiponnistus noudattaa ICES:n tieteellistä neuvonantoa.

Lue lisää englanniksi.

*Sertifikaatin pidättäminen koskee seuraavia kalastuslaivastoja:

ISF Iceland mackerel

Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring

MINSA North East Atlantic mackerel

  • Tanska DPPO (Danish Pelagic Producers Organization)
  • Irlanti IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association)
  • Irlanti IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)
  • Alankomaat PFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands)
  • Norja NFA (Norges Fiskarlag/Norwegian Fishermen’s Association)
  • Ruotsi SPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)
  • Iso-Britannia SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)

Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel

Aiheet


Marine Stewardship Council 

MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Visiomme on, että maailman valtameret olisivat täynnä elämää ja merenelävien tuotanto turvattu nykyiselle ja tuleville sukupolville. Ympäristömerkintä- ja sertifiointiohjelmamme tunnistaa ja palkitsee kestävän kalastuksen käytännöt ja on mukana luomassa kestävämpää kalataloutta. MSC on tällä hetkellä ainoa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n, GSSI:n (Global Sustainable Seafood Initiativen) sekä ISEAL Alliancen tunnustama kansainvälinen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelma luonnonvaraiselle kalalle ja äyriäisille.

MSC:n sininen kalamerkki on yksi tunnetuimmista kalastusalan kansainvälisistä ympäristömerkeistä. Sininen kalamerkki pakkauksessa tarkoittaa, että kala tai äyriäistuote on:

  • peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä, jonka puolueeton taho on sertifioinut MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia vasten (perustuu tieteelliseen neuvonantoon).
  • täysin jäljitettävissä kestävään lähteeseen.

Yli 360 kalastusyritystä 36 maassa on saanut MSC-sertifikaatin. Näiden toimijoiden yhteenlaskettu vuosittainen saalis on yli 12 miljoona tonnia, joka vastaa noin 15% koko maailman vuotuisesta pyyntimäärästä. Yli 35 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-ympäristömerkki. Lisätietoa: www.msc.org/fi

Yhteyshenkilö/-t

Johanna Vepsä

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointi- ja viestintäpäällikkö +358 50 570 8000

Tervetuloa Marine Stewardship Council !

​Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Tunnistamme ja palkitsemme merien ja merenelävien suojeluun liittyviä ponnistuksia.

Haluamme, että tulevaisuuden sukupolvetkin voivat nauttia merenantimista ja meristä, jotka ovat täynnä elämää.

Visiomme on, että maailman valtameret olisivat täynnä elämää ja merenelävien tuotanto turvattu nykyiselle ja tuleville sukupolville.

Missiomme on käyttää ympäristömerkintä- ja sertifiointiohjelmiamme maailman valtamerten hyvinvoinnin edistämiseen huomioimalla ja palkitsemalla kestävän kalastuksen käytäntöjä, vaikuttamalla kuluttajien valintoihin sekä työskentelemällä yhteistyökumppaniemme kanssa kala- ja äyriäismarkkinoiden saattamiseksi kestävälle pohjalle.

Marine Stewardship Council
Vieraile muissa uutishuoneissa