Uutinen -

Suomen Ekonomit pilotoi kyvykkyysmallia sisäisessä rekrytoinnissa

Palvelu- ja etujärjestö Suomen Ekonomit halusi selvittää löytyisikö kahteen uuteen johtoryhmäpositioon oikeanlaista kyvykkyyttä organisaation sisältä. Sisäisen rekrytoinnin kumppaniksi valittiin kyvykkyystoimisto Bridge Impact.

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Noin 60 hengen organisaatiota uudistettiin ja virtaviivaistettiin alkuvuodesta 2020. Urapalvelut-yksikölle ja kahden yksikön yhdistelmänä muodostuneelle Asiakaskokemus-yksikölle haettiin sisäisellä haulla uusia vetäjiä.

Organisaatiouudistus oli alkusysäys yhteistyölle Bridge Impactin kanssa. ”Olin jo aiemmin kuullut heidän Capability Design™ -konseptistaan ja lähestymistapa oli kiinnostava. Päätimme tässä kohtaa pilotoida sitä sillä ajatuksella, että jos konseptin katsotaan soveltuvan meille, jatkamme sen käyttöä myös muiden avaintehtävien kanssa”, taustoittaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo.

Suoraviivainen prosessi ja läpinäkyvät valinnat

Yhteistyö aloitettiin päivän kestäneellä työpajalla, jossa selvitettiin mitä strategiasta johdettuja kyvykkyyksiä uusien positioiden menestyksekäs hoitaminen vaatii. ”Muutamia avainhavaintoja löytyi yleisemminkin organisaatiossa hyödynnettäviksi”, Elo huomauttaa. Bridge Impactin Kari Paananen ja Tuomo Varila haastattelivat kyvykkyysmallia hyödyntäen yhdessä Jari Elon kanssa seitsemän hakijaa. Finaaliin valitut kandidaatit testattiin.

Kokonaisuudessaan rekrytointiprosessi vietiin läpi neljässä viikossa. Päätökset valinnoista tehtiin pitkälti Bridge Impactin muodostamien kyvykkyysprofiilien ja suositusten mukaisesti. ”Perusteellinen kyvykkyyksien määrittely, haastattelu- ja testiprosessi tekivät valinnoista selkeitä, hyvin perusteltuja ja läpinäkyviä.”

Pilotin jälkeistä aikaa on sävyttänyt korona. Silti vuosipuolisko on ollut lupaava. ”Olosuhteet huomioiden olen ollut todella tyytyväinen siihen, miten olemme päässeet uudistuksessa eteenpäin. Myös jory-työskentelymme on parantunut, erityisesti poikkitieteellisen keskustelun ja ryhmädynamiikan osalta”, Elo toteaa.

Onnistuneen pilotoinnin kannustamana Suomen Ekonomit on päättänyt jatkaa yhteistyötä Bridge Impactin kanssa. Suunnitteilla on ainakin koko muun johtoryhmän ja muutaman avainroolin kyvykkyyskartoitukset. ”Olemme myös pohtineet kevennetyn version toteuttamista laajemminkin organisaatiossa.”

Sukellus syvälle strategiaan

Jari Elo kuvailee Bridge Impactin lähestymistapaa syvällisemmäksi ja strategisemmaksi kuin suorahakuyhtiöissä yleensä. ”Tyypillisesti suorahakuyhtiöiden ratkaisu kaikkeen on suorahaku. Bridge Impactin toiminta menee jo pois perusrekrytoinnista. Tavoitteena on selvittää, onko organisaatiossa riittävää kyvykkyyttä strategian toteuttamiseen. Jos aukkoja löytyy, ratkaisuina voivat olla myös koulutus, työnkierto, sisäinen rekrytointi, ostopalvelu tai henkilöiden vaihtaminen. Bridge Impactilla on käytettävissään henkisestikin laajempi työkalupakki.”

Kumppaniksi Elo suosittelee Bridge Impactia erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Hän uskoo myös pienempien, vahvasti asiantuntijatyötä tekevien yritysten hyötyvän Capability Design™ -konseptista. ”Vaiheista hedelmällisin on strategiauudistus. Toisaalta aina on hyvä hetki tarkistaa, onko organisaatiossa oikeaa kyvykkyyttä strategian toteuttamiseksi.”

Lopuksi Jari Elo kannustaa varmistamaan, että yrityksissä on sisäisesti riittävästi näkemystä ja resursseja kyvykkyyskartoitusten määritystyöhön. Hän suunnittelee jatkossa hyödyntävänsä enemmän myös hallituksen jäseniä kyvykkyyskartoituksessa. ”Siinä vaiheessa, kun Bridge Impact pääsee irti, homma menee eteenpäin kuin juna. Pitää olla raiteet rakennettuina, jotta juna menee oikeaan suuntaan”, Elo muotoilee.

Linkit

Aiheet

  • Yhteistyökumppanuus, yhteistyöt

Kategoriat

  • rekrytointi
  • kyvykkyys
  • asiakaskokemus
  • rekrytointikumppani
  • kotimainen
  • työelämä

Yhteyshenkilöt

Jasmine Jussila

Lehdistön yhteyshenkilö CEO Presser Oy 0442740208

Liittyvä sisältö