Ohita
Sydänliitto julkaisi vaalitavoitteensa

Tiedote -

Sydänliitto julkaisi vaalitavoitteensa

Sydänliitto on valmistellut laajat terveyspoliittiset eduskuntavaalitavoitteensa yhdessä Yksi elämä -järjestöjen kanssa, joihin Sydänliiton lisäksi kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen mielenterveysseura ja Syöpäjärjestöt. Sen lisäksi Sydänliitolla on sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon näkökulmasta seuraavat tarkennetut vaalitavoitteet:

Potilaiden hoidon parantaminen:

Suurimmat heikkoudet sydänpotilaiden kannalta nykyisessä terveydenhuollossa ovat:

 • Lääkäreille pääsyn vaikeus.
 • Hoitoketjun katkeaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
 • Sydänhoitajien vähäisyys perusterveydenhuollossa.
 • Sydänkuntoutukseen pääsyn vaikeus monissa osin Suomea.

 • Lisäksi on todettava, että terveydenhuollon eriarvoinen saatavuus on laajasti ongelma koko suomalaisessa terveydenhuollossa ja näin ollen sillä on merkitystä myös Suomen yleisimmän kansansairauden, sydän- ja verisuonitautien hoidossa.

  Näin ollen seuraavalla vaalikaudella on:

 • Luotava sydänsairaille ehjät hoitopolut, joissa erityis- ja perusterveydenhuolto sekä kuntoutus ovat selkeästi toistensa jatkumona ja/tai lomassa.
 • Tulppa-sydänkuntoutusta on saatavana kaikkialla Suomessa ja riittävästi.
 • Terveyden edistämiseen käytetään nykytasoon nähden vähintään kaksinkertaisesti resursseja. On useilla laskelmilla todistettavissa, että investoiminen terveyden edistämiseen on tehokkain ja realistisin keino saavuttaa tavoite taittaa terveydenhuoltomenojen kasvu 2-3 miljardilla.
 • Sydänhoitoon on saatava valtakunnalliset laaturekisterit, joissa arvioidaan koko yllä kuvatun hoitopolun laatua kaikissa potilasryhmissä.
 • Lapsiperheiden sote-palveluihin tulee juurruttaa pysyväksi toimintamalliksi Neuvokas perhe -metodi, joka jo nykyisin on käytössä neuvoloissa kautta maan.

 • Terveyden edistäminen:

  Kuntien, sote-alueiden sekä kansalaisjärjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön edellytykset on turvattava sote-uudistuksessa. Katso mm. Sydänliiton pääsihteerin riippumaton selvitys Brax STM 26/2017.

  Arjen sydänystävälliset valinnat tulee tehdä lainsäädännöllä ja kuntien ja sote-alueiden päätöksillä nykyistä helpommiksi:

 • Sokeri- ja rasvaverolla sekä vihanneksien ja hedelmien ja marjojen veroalennuksella.
 • Julkisten ruokailujen muuttamisella Sydänmerkki-aterioiksi.
 • Arkiliikuntaan tulee ”tuupata” huolehtimalla kevyenliikenteen turvallisista reiteistä ja lähiliikuntapaikoista sekä lisäämällä terveysliikunnan tarjontaa.

 • Sydänliiton mielestä seuraavalla vaalikaudella tulee yhteistyössä valtion, kuntien ja yritysten ja yhteisöjen kanssa saada Suomeen vähintään kolme kertaa nykyistä enemmän sydäniskureita ja kouluttaa maamme asukkaat laajasti maallikkoelvytyksen saloihin. Sydänliitto on aloittanut nämä talkoot uusimalla valtakunnallisen defi.fi-rekisterin. Suomessa on nyt tekniset edellytykset saavuttaa muiden pohjoismaiden taso maallikkoelvytyksessä.

  Tulevan hallituksen on parannettava terveyden edistämisen johtamista. Tietoon ja näyttöön perustuvat muutokset lähes kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla vaativat nykyistä kunnianhimoisempaa hyte-johtamista. Sydänliitto esittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista, johtamisesta ja rahoittamisesta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä valmistellaan eduskuntaan maan historian ensimmäinen selonteko samaan tapaan kuin nykyinen hallitus on valmistellut historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon.

  Sydänliitto eduskuntavaaleissa

  Valtakunnalliset vaalit ovat Sydänliitolle tärkeitä sydänterveyden vaikuttamistyössä. Vaikka Sydänliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja osoittaa viestinsä koko yhteiskunnalle, pyrkimyksemme on, että teemoistamme puhutaan sekä useiden puolueiden/ehdokkaiden kohtaamisissa että yksittäisten ehdokkaiden tai puolueiden vaalitilaisuuksista siten, että näitä tilaisuuksia järjestää mahdollisimman moni puolue. 

  Teemme vaalivaikuttamistyötä suurelta osin Yksi elämä -järjestöjen kansa yhteistyönä. Tässä työssä olemme lähestyneet kaikkia puolueita tasapuolisesti ja aktiivisesti ja mm. kehottaneet heitä kannustamaan ehdokkaitaan antamaan terveyslupauksensa terveysehdokas.fi-sivustolle. Lisäksi Sydänliiton tarkentavat vaalitavoitteet yhdessä Yksi elämä -tavoitteiden kanssa on lähetetty kaikille puolueille korostaen, että arvostamme, jos tavoitteitamme tuetaan vaalitilaisuuksissa. Tarvittaessa meidän neuvontamateriaaliamme samoin kuin Yksi elämän tuottamia ”setelinippuesitteitä” saa käyttää vaalitilaisuuksissa, kunhan ei samalla pyritä viestimään, että Sydänliitto tai Yksi elämä olisi erityisesti vain jonkun puolueen tai puolueryhmittymän takana. Tällä samalla periaatteella olemme neuvoneet myös paikallisia toimijoitamme ja asiantuntijoitamme olemaan käytettävissä, mikäli se on ajallisesti mahdollista. Selvyyden vuoksi on mainittava, että Sydänliitto ei osallistu tilaisuuksien mainontaan tai tarjoiluihin eikä muutenkaan rahallisesti tue vaalikampanjoita.


  Liitteenä Yksi elämä -järjestöjen vaalitavoitteet.


  Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

  Tuija Brax
  Pääsihteeri, Suomen Sydänliitto ry
  tuija.brax@sydanliitto.fi
  p. 050 511 3115

  Aiheet

  Kategoriat


  Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 215 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

  Yhteyshenkilöt

  Sydänliiton mediapalvelu

  Sydänliiton mediapalvelu

  Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
  Eeva Hietalahti

  Eeva Hietalahti

  Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

  Sydänterveyttä läpi elämän

  Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).