Slik sørger du for at du eier dataen din i 2023

Markedsføring

How to make sure you own your data in 2023

Når økte kostnader kolliderer med synkende mediebudsjetter, blir det desto viktigere for nordiske organisasjoner å vise effekten av effektiv PR og kommunikasjon.

Selv om nordiske PR- og kommunikasjonseksperter anerkjenner viktigheten av å måle effekten av arbeidet, streber for mange med å forstå og utnytte dataen effektivt. Tiden er nå inne for en overgang fra å la seg overvelde av den massive mengden data til å eie den med selvtillit og utnytte potensialet i den for å drive suksess. Slik sikrer du at du eier din egen data i 2023.

Data – en introduksjon

Det er kritisk for organisasjoner å eie og effektivt håndtere data, ettersom det gir mulighet for å ta bedre informerte beslutninger på tvers av alle avdelinger og nivåer. Dette gir en fordel som lar organisasjoner identifisere muligheter, trender og trusler, og gjør dem mer konkurransedyktige. Ved å eie og forstå data, kan organisasjoner gi mer personlige opplevelser, som forbedrer kundeopplevelsene, men også salgsprosessen, hvor data kan hjelpe til med å skreddersy ulike tilbud, samt brukes for å bygge langvarige relasjoner med eksisterende kunder.

Korrekt dataeierskap gir også organisasjoner mulighet til å strømlinjeforme operasjoner, optimalisere ressurser og forbedre lønnsomheten. Det sikrer at personvernreguleringer som GDPR overholdes, samtidig som det reduserer risikoen for bøter og tap av omdømme. Å eie data lar organisasjoner analysere ytelse, teste nye ideer og tilpasse vekst- og suksesstrategier.
Hvis du ønsker at lære mere om, hvordan marketingafdelinger kan blive GDPR-kompatible, kan du downloade vores seneste guide her.

Økonomiske utfordringer og viktigheten av å vise effekt

Nylige verdensbegivenheter har hatt en tydelig påvirkning på ikke bare nordiske organisasjoner, men på organisasjoner verden over – spesielt økonomisk. Over halvparten av nordiske organisasjoner melder om kutt i medie- og kommunikasjonsbudsjettene. Konsekvensene blir at det blir enda mer kritisk å kunne peke på effektiviteten av kommunikasjonsarbeidet, og hele seks av ti bransjeeksperter påpeker at nylige hendelser har økt viktigheten av å vise effekt.

Rot i målingene og tvil om data

Til tross for et tydelig behov for å skape verdi ved bruk av data, er det utbredt forvirring knyttet til måling av PR og kommunikasjon. Fagfolk sliter med et stadig økende utvalg av hva som kan måles og å finne tid til å måle arbeidet effektivt. Dessuten vet mange fortsatt ikke hva de skal måle, som resulterer i bred skepsis rundt valideringen av eksisterende KPI-er for å vurdere den reelle effekten av kommunikasjon. Halvparten av respondentene i Mynewsdesks nordiske PR-rapport tror ikke dagens KPI-er måler den faktiske effekten av kommunikasjon. Under finner du flere interessante tall:

Å ta tak i mangelen på strategi, oppfølging og åpenhet

En sentral årsak bak forvirringen rundt måling er mangelen på en veldefinert plan eller strategi for evaluering av resultater. Mindre enn fire av ti PR- og kommunikasjonseksperter rapporterer om at organisasjonen har en dokumentert strategi for å måle resultater. I tillegg mislykkes halvparten av disse med å ta grep basert på dataen de samler. Forverring av disse problemene er en betydelig mangel på åpenhet, med mindre enn tre av ti fagfolk som deler resultatene sine på tvers av selskapet.

 • 39 % har en dokumentert plan/strategi for å måle resultater
 • 47 % utnytter ikke/tar ikke grep på dataen
 • 31 % deler resultatene med selskapet

Ekspertråd: Slik eier du dataen din

For å hjelpe organisasjoner med overgangen fra å la seg overvelde av data til handlingsdyktige innsikter, deler data- og digitaliseringsekspert Thomas Mickeleit verdifulle råd:

 

 

Overvinne datasiloer

Datasiloer er i dag utbredt i de fleste organisasjoner, med informasjon lagret i isolerte miljøer som hindrer samarbeid på tvers av avdelingene. For å dra bedre nytte av dataen på tvers av organisasjonen, er det avgjørende å identifisere felles interesser mellom avdelinger og sette i gang felles prosjekter.

Utnevnt en datamester

Mange profesjonelle føler seg fortapt i jungelen av målinger fordi dataen mangler en dedikert «eier». Å utnevne en datamester som kan strukturere, visualisere og dele data er avgjørende for å sikre at dataen er forståelig for hele teamet og mulig å basere handlinger på..

Begynn i det små med pilotprosjekt

Selvom en strategisk plan for hvordan du skal bruke dataen er avgjørende, kan det å lansere en ovenfra og ned datastrategi være overveldende for en organisasjon. Begynn i stedet med et pilotprosjekt som gir rask vinning, som medieanalyser eller redaksjonell planlegging, og ekspander til andre prosjekter basert på lærdom i det første pilotprosjektet.

Data og innhold: Å styrke forbindelsen for bedre resultater

Å forstå datens kobling til innhold er viktig for å bruke data i PR- og kommunikasjonsarbeidet. Ved å effektivt utnytte datainnsikt til å drive innholdsstrategier kan organisasjoner skape mer målrettet, engasjerende og betydningsfullt innhold som passer målgruppen.

Datadrevet innholdsproduksjon

Å dra nytte av makten i data kan forbedre prosessen for innholdsproduksjon betydelig. Ved å analysere brukeradferd, preferanser og demografi, kan organisasjoner i større grad forstå målgruppens behov og interesser. Denne informasjonen kan brukes til å skape innhold som adresserer nettopp de behovene og engasjerer målgruppen på et dypere nivå.

Personalisering og segmentering

Data lar organisasjoner personalisere og segmentere innholdet sitt, noe som sikrer at hvert enkelt innhold er skreddersydd til en spesifikk målgruppe eller demografi. Ved å gjøre dette kan organisasjoner skape innhold som snakker direkte til målgruppens ulike interesser og preferanser, som øker sannsynligheten for positivt engasjement.

Analyse av utfall og optimalisering

Data kan brukes for å analysere utfallet av innholdet ditt på tvers av plattformer, kanaler og format. Organisasjoner kan optimalisere innholdsstrategiene sine ved å identifisere trender og mønstre i hvordan innholdet mottas og presterer, for å fokusere på høyt presterende temaer, format og kanaler. Dette muliggjør mer effektiv bruk av ressurser og øker den samlede effekten av innholds
Dette muliggjør mer effektiv bruk av ressurser og øker den samlede effekten av innholdet.

Forutsigende innholdsstrategier

Data kan også brukes for å forutsi fremtidige trender og lar organisasjoner produsere innhold som går i tråd med målgruppens utviklende interesser. Ved å holde seg oppdatert, kan organisasjoner opprettholde et konkurransefortrinn og etablere seg som en bransjeleder.

Tips for å koble data og innhold

For å koble data og innhold effektivt, bør du implementere følgende strategier:

 • Konsollider datakilder: Integrer og konsollider data fra ulike kilder for å skape et helhetlig syn på målgruppen og preferansene deres.
 • Identifiser de viktigste KPI-ene: Fastslå de mest relevante KPI-ene for innholdsstrategien din og bruk dem for å måle suksessen og effekten av innholdet ditt.
 • Skap datadrevne personas: Bruk data for å utvikle detaljerte buyer personas som representerer målgruppesegmentene dine og skreddersy innhold for deres unike behov og interesser.
 • Invester i verktøy for dataanalyse: Bruk dataanalyse- og visualiseringsverktøy for å forenkle funn av innsikt og trender.
 • Gå gjennom og oppdater innholdsstrategien din jevnlig: Ha kontinuerlig overvåkning av hvordan innholdet ditt presterer og oppdater strategien din basert på ny innsikt og endrede preferanser blant målgruppen.

 

Oppsummering:

Data samles ofte inn uten at den blir fullstendig forstått eller utnyttet. For å dra bedre nytte av dataen, må organisasjoner fostre åpenhet mellom avdelinger og identigisere felles interesser. Mens det å forbedre datakompetanse er vesentlig for kommunikasjonsfolk, kan ikke alle bli en dataekspert. Med PR Coverage Report, er det enklere enn noen gang å gjøre data tilgjengelig for ulike interessenter.

Å identifisere en datamester som kan jobbe dedikert med analyse, struktur, visualisering og deling av data, vil sikre at hele organisasjonen kan forstå og bruke dataen effektivt. Dataeierskap er nøkkelen for å utnytte det fulle potensialet i datadreven kommunikasjon.

Data og innhold er unektelig knyttet sammen, og ved å effektivt utnytte datainnsikt, kan organisasjoner skape mer målrettet, engasjerende og meningsfullt innhold. Å omfavne dataeierskap og forstå forholdet mellom data og innhold er vesentlig for å se de fullstendige mulighetene i datadreven kommunikasjon og langsiktig suksess.

 

Prøv Mynewsdesk kostnadsfritt

Bli kjent med markedets smarteste PR-løsning!

Start din kostnadsfrie prøveperiode i dag!

 • Prøv 10 dager kostnadsfritt
 • Få tilgang til tjenesten i sin helhet
 • Ingen bindingstid
 • Ingen betalingsopplysninger

 

Du kan lese mer om hvordan vi lagrer dine data i vår personvernpolicy. Vi gjør oppmerksom på at våre brukervilkår gjelder for alle våre tjenester.