Gå videre til innhold
Norges Forskningsråd - fokus på GLIDER prosjektet

Nyhet -

Norges Forskningsråd - fokus på GLIDER prosjektet

Norges Forskningsråd (NFR) har bedt om at det Akvaplan-niva ledede GLIDER prosjektet presenteres på en side-event på Arctic Frontiers 23. januar. NFR ser prosjektet som et svært godt eksempel på samarbeid mellom næring og forskning med fokus på uttesting av teknologi for havovervåking. Seniorforsker ved Akvaplan-niva og prosjektleder for GLIDER Lionel Camus vil presentere prosjektet. Tittel på arrangementet er: Emerging Technologies and Innovation for Arctic Conditions in Offshore Petroleum and Maritime Industries. Arrangører er Arctic Frontiers, Norges Forskningsråd og Olje- og energidepartementet. Moderator er Prof. Alfred Hanssen, UiT Norges Arktiske Universitet.

Tid: Onsdag 23. januar kl 09:00 - 12:30

Sted: Clarion Hotel the Edge, Margarinfabrikken 3.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Lionel Camus

Lionel Camus

Fagleder digitale løsninger +47 959 43 255

Relatert innhold

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway