Gå videre til innhold
Sanna Børis Matsson (til venstre) og Amy Lusher (NIVA).
Sanna Børis Matsson (til venstre) og Amy Lusher (NIVA).

Nyhet -

Sanna Matsson prisvinner i Arctic Frontiers poster konkurranse

Vi er stolt av vår kollega Sanna Børis Matsson som vant 2. premie under Arctic Frontiers Science poster konkurranse forrige uke. Posteren er en presentasjon av hennes PhD arbeid og prosjektet MACROSEA som er finansiert av Norges Forskningsråd. Posteren beskriver potensialet for taredyrking langs norskekysten, også nord for Polarsirkelen. Den tar også for seg barrierer knyttet til taredyrking. En av barrierene er det å få produsert nok biomasse til at prisen blir konkurransedyktig. En annen utfordring er at det i vår- og sommersesongen, når taren har størst biomassevekst, også finner sted en begroing på tarebladene. Dette innebærer at taren blir mindre anvendelig til konsum og over tid bidrar også dette til et tap av biomasse. Nivået på begroing varierer imidlertid med lokalitet. En sentral del av Sanna sitt arbeide har vært å undersøke om mengde og tidspunkt for begroing på en lokalitet varierer med tidspunkt for utsett av taren.  

Hypotesen for prosjektet har vært at tidspunkt for utsett vil påvirke tarens mulighet for å lagre nitrat eller å ta opp nitrogen som den kan anvende til fortsatt vekst når mengde næringsstoff i sjøen minker. Studien har hatt som utgangspunkt at tidspunkt for utsett også vil ha betydning for mengde begroing.

Resultatene viser at det er ulik mengde begroing på de ulike utsettene. Årsaken til dette er bland annet større relativ vekstrate hos det senere utsettet. 

Det var i underkant av 70 postere i konkurransen. Vinner av posterkonkurransen var Justine Ammendolia, University of New Foundland. Hun deltok også i Arctic Frontiers sitt Emerging Leaders program. Andre plass gikk altså til vår Sanna og tredje plass gikk til Amy Lusher fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Vi gratulerer!

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorrådgiver +47 979 65 179

Relatert innhold

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway